Nyheder
Nyheder

Sognekirker skaber stærkt socialt arbejde 

Mange danskere har brug for hjælp og rådgivning til at klare hverdagen, og det får de blandt andet i de københavnske sognekirker, viser ny kortlægning.

Ældremøder i folkekirken

Ældremøder, hjemmebesøg og fællesspisning er blandt de mest udbredte aktiviteter i de københavnske kirkers sociale arbejde.

Mange danskere har brug for hjælp og rådgivning til at klare sig igennem hverdagen. Det kan de blandt andet få i københavnske sognekirker. 

En ny kortlægning af ”Social-etisk arbejde i sognene i Københavns Stift” viser en mangfoldighed af aktiviteter. Nogle af de mest udbredte er ældremøder og hjemmebesøg, fællesspisning, akut kontant nødhjælp og samtaler med psykisk syge eller misbrugere.

Kirkerne arbejder også med natherberg, krisecentre for børn, kurser i jobsøgning, tryghedsopkald, madkurve til trængende familier og meget mere.

Formand for social-etisk udvalg i stiftet, Anders Gadegaard, fortæller, at det kirkelige sociale arbejde i sognene er præget af initiativ og idérigdom.

- Vi oplever, at flere borgere kæmper med tunge, komplekse problemer som hjemløshed og børnefattigdom. Alligevel dokumenterer kortlægningen, at sognene ufortrødent udfører et bemærkelsesværdigt stort og varieret arbejde og dækker behov, som borgere ikke får opfyldt andre steder, siger Anders Gadegaard.

Rapporten ’Social-etisk arbejde i sognene i Københavns Stift’

  • Social-etisk arbejde er indsatsen for at hjælpe udsatte grupper med påtrængende sociale problemer, f.eks. hjælp til hjemløse og enlige forsørgere samt social rådgivning.
  • Sogne med mange borgere i almene boliger og borgere med ikke-vestlig baggrund har generelt flere indsatser. De følger altså ikke medlemsprocenten i de enkelte områder.
  • Alle provstier i Københavns Stift er repræsenteret i både spørgeskemaundersøgelsen og temadrøftelserne.

Indsatserne er ofte sat i gang og drevet af frivillige med opbakning fra menighedsrådet. De er sjældent bredt forankret, så hvis ildsjælen stopper, er der stor risiko for, at aktiviteten også stopper.

- Derfor er en række af initiativerne sårbare. Vi har brug for at være mere visionære. Ved at skabe flere samarbejder internt i stiftet og med kommunen, organisationer og foreninger kan vi levere en endnu stærkere og mere sammenhængende indsats for de mest udsatte, siger Anders Gadegaard.

En af vejene til mere samarbejde er at gøre offentligheden opmærksom på sognekirkernes sociale arbejde. Men kortlægningen viser, at det kun er få sognekirker, som deltager i den offentlige debat om det.

Det overrasker ikke medlem af menighedsrådet i Brønshøj Kirke, Simon Palmer. Han er også medlem af social-etisk udvalg og genkender billedet af en folkekirke, der ikke fortæller bredt om sit sociale arbejde.

- Det er tankevækkende, at der for eksempel i Tingbjerg, hvor folkekirkens medlemstal er meget lavt, er mange sociale indsatser, blandt andet socialrådgivning. Det er for alle. For det er folkekirkens og kristendommens ånd at være der for alle. Desværre kan det næsten føre til en beskedenhed, hvor kirkernes store sociale arbejde ikke bliver synliggjort. Det skal kortlægningen hjælpe til at ændre på, siger han.

Læs eller hent rapporten "Social-etisk arbejde i sognene i Københavns Stift" her

Læs eller hent et kort resumé af rapporten her