Nyheder
Nyheder

Udviklingsmidler er fordelt

Folkekirkens Udviklingsfond har nu udvalgt de 14 projekter, der tilsammen modtager 1,9 millioner kroner i støtte

En staudehave skal gøre kirken mere synlig i Brylle Sogn på Fyn

En hoppekirke, en staudehave, samt kaffe med kage og dåb i Berlin– det er tre af de 14 projekter, der i år får støtte fra Folkekirkens Udviklingsfond. Fondens formål er at yde økonomisk støtte til initiativer, der fremmer udviklingen af folkekirkens arv og virke, og i år går støttebeløbene fra 16.000 til 300.000 kroner. Ti af de 14 projekter går ind under overskriften ”Kirken i samfundet”, som i år er det ene af fondens to særlige indsatsområder. 

Samfundsmæssig sammenhæng

Flere af de projekter, der i år får støtte af fonden, er da også tænkt ind i en større samfundsmæssig sammenhæng. Et af projekterne er et samarbejde mellem Aalborg Stift, Aalborg Universitet og teologistudiet på Aarhus Universitet. Projektet skal munde ud i et alment studieforberedende forløb med titlen ’Hvad er meningen?’, og meningen med projektet er at få landsdelens gymnasieelever til at tænke over livets store spørgsmål og menneskets plads i naturen. Det almen studieforberedende forløb er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder: naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. 

Sociale projekter

En række af projekterne har også et socialt sigte. Her er det sprogcaféer for flygtninge, et værested, og en rapport og en konference der skal finde ud af, hvordan kirker kan bidrage til at løfte velfærdsopgaven i deres nærmiljøer i samarbejde med kommunen og lokale foreninger. Fonden støtter også Samvirkende Menighedsplejer, der får midler til projektet ’Kirken som lokal ressource’, som skal støtte ensomme og andre dårligt stillede i deres eget hjem.  

Dåbsindsats

Det andet indsatsområde er barnedåb. Her giver fonden støtte til en konference om dåb og dåbsoplæring for ansatte i kirken, en dåbsmesse, en oplysningskampagne om dåb og et projekt i den danske kirke i Berlin, Christianskirken, der med projektet ’Kaffe med kage og dåb, tak!’ arbejder på at få en større tilknytning til de danske børnefamilier i den tyske hovedstad. 

Derudover har Folkekirkens Udviklingsfond valgt at støtte to projekter omkring kirken på landet og et teaterprojekt for unge om tro.  

Se listen over projekter