Nyheder
Nyheder

Unge får udviklingsmidler

Brætspil, samtaler, integration, meditation, gadegudstjeneste, teater og film. Unge får nye indgange til folkekirken gennem projekter støttet af Den Folkekirkelige Udviklingsfond.

Unge og kirken

Den Folkekirkelige Udviklingsfond har i 2019 fokus på unge og kirken. 2.171 mio. kr. er fordelt mellem 12 projekter. Arkivfoto: Folkekirkens telt på Nibefestival.

Ellen Aagaard Petersen

'Unge og Kirken' var på forhånd udpeget som indsatsområde for Den Folkekirkelige Udviklingsfond i 2019. Godt to millioner kroner er nu tildelt 12 projekter, hvoraf 11 har direkte fokus på unge. Projekterne kommer til at udspille sig på gader, gymnasier, folkeskoler og internettet. Læs om dem her:

Det kan du tro, vi taler om

Ligeværdige samtaler om livets store spørgsmål mellem voksne og unge om er målet for de aktiviteter Kirkefondet har modtaget 367.000 kr. til.

Hospitalskirke-app

Eksistentiel omsorg til Rigshospitalets patienter, også for dem som ikke opsøger hospitalskirken eller –præsten. Det er målet for projektet, som Rigshospitalets Kirkelige Funktion har modtaget 280.000 kr. til og det eneste projekt i årets uddeling, som ikke har fokus på unge.

Ungedøgn

På kirkefestivallen Himmelske Dage på Heden, som finder sted i Kristi Himmelfartsferien skal ’Ungedøgnet’ samle unge fra hele landet til events om tro og eksistens. Danske Kirkedage har modtaget 275.000 kr. til projektet.

Efter UKirke – hvad så?

UKirke på Vesterbro sogn har fået 252.500 kr. til en undersøgelse af de 22-35-årige, som tidligere har været engageret i UKirken.

Går det ad Helvede til?

Det er titlen på et undervisningsprojekt til folkeskolens ældste klasser om håb og frygt, - blandt andet med et brætspil og en nyskrevet novelle. Landsnetværket for folkekirkelige skoletjenester har modtaget 250.000 kr. til projektet.

Samskabelse mellem gymnasium og kirke

Egå Kirke har sammen med Egå Gymnasium fået 212.350 kr. til et treårigt pilotprojekt, der skal skabe forbindelse mellem gymnasieleverne og kirken, blandt andet gennem en årlig konferencedag.

Unge fra arabiske migrantmenigheder

Folkekirken skal blive et relevant og meningsfyldt fællesskab for unge fra arabisktalende migrantmenigheder. Det skal ske ved at skabe større samhørighed med unge danske kristne. Kirkelig Forening for Indre Mission har modtaget 190.850 kr. til projektet.

Tro på stemmen

Den Fynske Sangskole har fået 100.000 kr. til et projekt, der skal få konfirmander til at synge og få et frisk forhold til de klassiske salmer.

Kroppens Dag – en hyldest til mangfoldighed

Studenterpræsterne i Odense står bag en dannelsesdag for studerende og gymnasieelever om menneskesyn og fokus på den perfekte / uperfekte krop med blandt andet en fotoudstilling. De har fået 100.000 kr. til projektet.

Kristen meditation

Børn og unge skal have tilbud om kristen meditation som rdskab til at finde ro i pressede situationer. WCCM Danmark har fået 64.000 kr. til blandt andet materialer og hjemmeside.

Hvor er grænsen – mellem himmel og jord?

Genforeningsjubilæet i 2020 skal markeres med et teater- og filmprojekt, hvor unge skal være med til at producere en 15. minutters film om grænser. Stiftsudvalget for Unge og Kirke i Ribe Stift har fået 47.050 kr. til projektet.

Ladcykel til livegudstjenester

Getsemane Kirke i Horsens er en digital folkekirke på Facebook har modtaget 32.950 kr. til en ladcykel, som skal bruges til livegudstjenester forskellige steder i Horsens.

FAKTA 

Den Folkekirkelige Udviklingsfond:

  • Blev etableret i 2007.
  • Yder økonomisk støtte til initiativer, der fremmer udviklingen af folkekirkens arv og virke.
  • Støtter ikke enkeltpersoners studie- eller uddannelsesprojekter.  
  • Der kan gives støtte til udvikling af nye initiativer og videreudvikling af initiativer, der er udviklet lokalt, men som kan bruges til inspiration for andre dele af folkekirken.
  • Er finansieret af Folkekirkens Fællesfond
  • Uddelte i 2019 2.171 mio. kr.
  • Se mere om Den Folkekirkelige Udviklingsfond og oversigten over tildelte midler siden 2017 på Kirkeministeriets hjemmeside.