Nyheder
Nyheder

Vælgermøder i kirken

At være kristen er også at være politisk bevidst, siger sognepræst efter debatmøde i kirken.

Lokale repræsentanter fra de fleste opstillingsberettigede partier var mødt op i det fynske sogn for at debattere deres syn på folkekirken. Biskop over Fyens Stift, Tine Lindhardt (th.), var ordstyrer. Foto: Marianne Holst Hyrlov

Nanna Rønnov Johansen

Tilhørerne i Paarup Kirke i Odense kunne i sidste uge møde et anderledes syn. Foran alteret stod nemlig ikke præsten, men til gengæld politikere på rad og række med deres valgplakater bag sig.

Anledningen var et vælgermøde, hvor folk kunne høre politikernes syn på kirkens plads i det danske samfund. Sognet ville gerne vise, at det har betydning for folkekirken, hvor man sætter sit kryds til folketingsvalget den 5. juni.

- Sat på spidsen kunne man måske spørge, om der er eller skal være en naturlig sammenhæng mellem det kors, som er kirkens, og det kryds, vi sætter, siger Lene Sørensen Placatka, der er sognepræst i Paarup Kirke.

LÆS MERE: Kirkepolitik siden 2015

Politisk bevidsthed er kristent

Kirkens ønske var at sætte forholdet mellem krydset og kirken på dagsordenen, dog uden at de ville påstå, at én politisk retning er den ”rigtige”.

Samtidig vil de gerne fastholde, at kristendom og samfundet ikke er to helt forskellige størrelser:

- Kristentro må altid finde sit udtryk i samlivet med ”den anden”, og det at være kristen er også at være sig politisk bevidst, siger Lene Sørensen Placatka.

LÆS MERE: Samtaler i kirken

Biskop var ordstyrer

Valgmødet begyndte med fællessang og en spørgerunde ledet af biskop over Fyens Stift, Tine Lindhardt. Hun spurgte blandt andet kandidaterne om deres syn på folkekirken, menighedsrådene og deres visioner.

Tine Lindhardt mener, at tro og kirke har noget at bidrage med i en valgkamp, hvilket hun kommenterer i et debatindlæg i Fyens Stiftstidende:

- Basalt siger tro, og det man tror på, noget om de værdier og grundholdninger, man bevidst og ubevidst lægger til grund for sine politiske holdninger. For eksempel selve dette at tro på Gud. I det ligger jo - ud over meget andet - at man ikke skal gøre nogen andre til Gud, hverken politikere eller 'stjerner' eller sig selv. Den plads er så at sige optaget, skriver hun.

LÆS MERE om at være kristen

Debat i andre kirker

Det er langtfra alle folkekirker, som holder vælgermøder. Udover Paarup Kirke har enkelte kirker haft lignende arrangementer, og der er et kommende politikerdebatmøde i Frederiksholm Kirke. I Paarup var det dog ikke første gang.

- Allerede forud for sidste valg i 2015 afholdt vi et paneldebatmøde ud fra den tanke, at folkekirken for os som menighed er en mærkesag. Det vil sige både dens nuværende stilling og fremtidige status, som jo naturligvis afhænger af den førte politik, fortæller Lene Sørensen Placatka.

Hvis du vil holde øje med, om der kommer vælgermøder i din lokale kirke, kan du søge i kirkekalenderen.

Vælgermøder i folkekirken

Afholdt

4. marts i Thisted Kirkecenter

26. marts i Bregninge Sognehus, Eskebjerg

7. maj i Sankt Hans Kirke, Odense

14. maj i Paarup Kirke

 

Kommende

27. maj i Frederiksholm Kirke