Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Vielser i det fri

Brudepar kan nu få et kirkebryllup i Guds fri natur. Når et par har særlig tilknytning til et sted og præsten kan godkende det, kan vielsen foregå uden for kirkerummet

Biskopperne har på et møde i Nyborg drøftet, efter hvilke retningslinjer folkekirkens præster kan foretage vielser uden for kirkens rum. Biskopperne finder, at kirkerummet fortsat er det naturlige sted for et bryllup i folkekirken, men er indstillet på, i en forsøgsperiode på to år, at imødekomme brudepars ønske om vielse på et sted, de har en særlig tilknytning til, såfremt brudeparret og præsten er enige herom.

Sådan hedder det i en pressemeddelelse, som folkekirkens biskopper udsendte efter to dages møde i Nyborg

Samme ritual som i kirken

Ved et folkekirkeligt bryllup forkyndes evangeliet, og derfor skal præsten kunne godkende vielsesstedet. Biskopperne vil i et brev til præsterne angive, hvilke ydre forhold man her især bør være opmærksom på. I forsøgsperioden anvendes det samme vielsesritual som i kirken.

Det er ikke første gang danske par kan blive viet uden for kirken. I 1500 og 1600-tallet var det almindeligt, at præsten viede brudeparene i deres hjem.