Fortsæt til hovedindholdet

Lyne Kirke

16. december
Ribe Stift

Klik på afspilleren ovenfor, og se dagens julekalender afsnit.
Ønsker du at se filmen tekstet, kan du gøre det ved at trykke på CC-ikonet i afspilleren.

Tekst fra Bibelen, der passer til dagens afsnit

Peters bekendelse

Da Jesus kom til området ved Cæsarea Filippi, spurgte han sine disciple: »Hvem siger folk, at Menneskesønnen er?« De svarede: »Nogle siger Johannes Døber, andre Elias, og andre igen Jeremias eller en anden af profeterne.« Så spurgte han dem: »Men I, hvem siger I, at jeg er?« Simon Peter svarede: »Du er Kristus, den levende Guds søn.« Og Jesus sagde til ham: »Salig er du, Simon, Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene. Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Jeg vil give dig nøglerne til Himmeriget, og hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden, skal være løst i himlene.« Da forbød han strengt sine disciple at sige til nogen, at han var Kristus.

Mattæus Evangeliet kapitel 16 vers 13-20

Kunstneren

Bjarke Regn Svendsen
1949

er autodidakt kunstner. Han har studeret teologi og kunsthistorie på Århus Universitet. Hans indgang til kunstlivet var gennem få år at male sig gennem de fleste af århundredets ismer som kubisme, surrealisme og ekspressionisme. Imidlertid førte studier af dansk guldaldermaleri ved Aarhus Universitet sammen med Poul Anker Bech og Søren Elgaard til en optagethed af figuration, og med Louisiana-udstillingen om amerikansk hyperrealisme i 1972 som igangsætter begyndte han, at male banale udsnit af hverdagen, som nedløbsrør, cykler og tage med tv-antenner. KE i 1973 indvarslede en anden nyrealistisk bølge i dansk kunst, små ti år efter Niels Strøbek og Niels Wamberg. Verden i udsnit, set fra hjembyen Tistrup, har siden været hans motivkreds i et stadig mere perfektioneret malerisk sprog. Med sine billeder søger han at beskrive ikke blot virkeligheden, men også tilværelsen på samme måde som 1960ernes danske, nyrealistiske forfattere. Eksempler er dels leg med synsbedrag, som f.eks. i Gavludsmykning i Varde, dels en kredsen om døden i en melankolsk, farvemættet billedserie som Nedfaldne Blade, hvor vemod over dødens uafvendelighed blander sig med en næsten religiøs glæde over naturens farverigdom.

Han er i øvrigt mangeårig redaktør af Kunsttidsskriftet "Hrymfaxe" , det nuværende kunstmagasin Janus, og kunstnerisk leder af Janus Bygningen i Tistrup.

Om serien 'Glæden findes mange steder'

Præst og kunstanmelder Troels Laursen tager os med til forstæder, små byer og alternative kirkerum i fængsler, hospicer og hospitaler, der alle gemmer på kirkekunst. Værker, som kan fortælle historien om, at Glæden - findes mange steder. 

Klik på filmen, hvis du vil se en kort introduktion til serien.