Fortsæt til hovedindholdet
Det skal du huske
Udsyngning

Udsyngning 

Udsyngning er en lille højtidelighed og en gammel skik, som sker i forbindelse med, at den døde bliver lagt i kisten.

Man står omkring afdøde og synger en salme eller to. Nogle beder Fadervor eller en anden bøn og lyser velsignelsen.

Udsyngning foregår, enten lige før den døde lægges i kisten, eller når den døde er lagt i kisten, lige før kisten lukkes. Man kan synge ud fra hjemmet eller sygestuen, men man kan også gøre det, når man afleverer kisten i kapellet.

Nogle får bedemanden til at stå for udsyngningen, mens andre fortrækker at gøre det selv. I nogle kirker kan man få hjælp af en medarbejder, for eksempel kirkesangeren, men ikke alle kirker tilbyder den mulighed.

Sådan kan du gøre

Det er helt frit, hvad der skal med i en udsyngning. Man kan sammensætte et forløb af flere led eller bare nøjes med et enkelt.

Du kan selv formulere en bøn eller finde en i Salmebogen, ligesom du kan vælge et sted i Bibelen at læse op, hvis du vil det. Du må gerne selv lyse velsignelsen.

Du kan også finde inspiration i forløbet herunder, som er udgivet i en vejledning for præster på sygehuse og plejehjem.

 

SALME

Forslag:

Til himlene rækker din miskundhed, Gud (31)
Han, som har hjulpet hidindtil (33)
Dejlig er jorden (121)
Er livet alt lifligt herneden (566)

 

BØN

Vor Gud og Far i himlen!
Du ser vor afmagt og smerte over døden.
Vær du hos os her,
hvor vi har mistet et elsket menneske.
Tak for det, vi fik i livet sammen,
både i gode og svære tider.
Tak for den kærlighed,
som gav vores liv mening og fylde.
Giv os mod til at tro
at vi, både levende og døde, er i dine hænder
og er omfattet af din kærlighed.
Amen.

 

LÆSNING:

I Johannesevangeliet står der: (Jesus sagde:) ”Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys.” (Johs. 8,12)

eller

I Johannesevangeliet står der: ”Jesus sagde til hende: ’Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør.’” (Johs. 11, 25)

 

FADERVOR

Fader vor, du som er i himlene.
Helliget vorde (blive) dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
Thi (for) dit er riget og magten og æren i evighed!
Amen.

 

VELSIGNELSE

Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!
Amen