Fortsæt til hovedindholdet
Bryllupshistorier
Efter 22 års ventetid blev Stig og Steen ægtefolk

Efter 22 års ventetid blev Stig og Steen ægtefolk

En lovændring gjorde, at borgerligt viede Stig og Steen Elling endelig kunne sige 'ja' til i kirken efter års venten. 

Stig og Steen Elling fik en kirkelig velsignelse af deres partnerskab i Frederiksberg Kirke den 15. juni. Det var sognepræst Michael Hemmingsen, der velsignede parret. Foto: Per Gudmann

Astrid Højbjerg

Da Stig og Steen Elling blev kirkeligt velsignet i Frederiksberg Kirke den 15. juni 2012, var de med til at skrive Danmarkshistorie. De var nemlig det første homoseksuelle par, som fik en kirkelig velsignelse af et registreret partnerskab, efter en lovændring trådte i kraft samme dag.

Selvom par af samme køn havde haft mulighed for en gudstjenestelig markering af et registreret partnerskab i mange år forinden, bragte lovændringen i 2012 en stor milepæl med sig: 

Lovændringen betød, at par af samme køn nu kunne blive gift i folkekirken, og par af samme køn, som allerede havde indgået registreret partnerskab, kunne få en kirkelig velsignelse af deres forhold i kirken.

I en anledning blev der indført et autoriseret ritual, altså et fastlagt forløb for den handling og de ord, der lyder i kirken, for både vielse og velsignelse af registreret partnerskab. 

’Endelig i mål’

Ritualet, som blev udarbejdet af folkekirkens biskopper, indeholdt en betydningsfuld detalje, for her blev partnerskabet mellem to af samme køn benævnt ægteskab.

En betegnelse, som indtil da kun var heteroseksuelle forundt. 

Dermed var ægteskab mellem personer af samme køn både juridisk, sprogligt og rituelt sidestillet med heteroseksuelle ægteskab.

Ritualet indeholdt også en tilspørgsel, så parret skulle sige ’ja’ til Guds velsignelse i kirken. 

Og da Stig og Steen Elling sagde det længe ventede ’ja’ foran alteret, føltes det med Stigs egne ord som ’at komme i mål’. 

- Som troende var det vigtigt for os at sige ja foran Gud. Det havde vi ønsket helt fra starten, men dengang var det ikke muligt. Vi havde ventet på det i rigtig lang tid. Også for lang tid, husker den tidligere salgsdirektør i Star Tour, Stig Elling.

Vigtigt at bane vejen

I 1990 var parret blandt de første til at indgå registreret partnerskab, efter Danmark året forinden havde gjort det muligt at registrere samliv mellem par af samme køn som det første land i verden.

Og siden dengang har Stig Elling, der i en årrække var lokalpolitisk engageret for Det Konservative Folkeparti på Frederiksberg, arbejdet for ligestilling af ægteskab uanset køn.

Men det har ikke været uden modstand.

- Det var en sej kamp, for der var ikke mange, der var positivt stemt for det. Men jeg synes, det var en fornem opgave at være foregangsperson og bane vejen for andre, som ikke havde samme adgang til medierne. Vi kæmpede ikke kun for os selv, husker Stig Elling.

Truede med at trække sig

Da der skulle stemmes om lovændringen første gang, ville Det Konservative Folkeparti, som Stig Elling sad i kommunalbestyrelsen for, stemme imod lovændringen.

Derfor bad han om et møde med daværende formand for partiet, Lars Barfoed, hvor han gjorde han det klart, at han ville forlade partiet, hvis det stemte imod ligestillingen af ægteskab mellem hetero- og homoseksuelle.

Ved etiske spørgsmål bliver folketingsmedlemmer indimellem fritstillet, så de kan stemme efter deres egen overbevisning. 

Det skete også her, og således blev lovforslag L 106 vedtaget med 85 stemmer for, 24 imod og to blanke den 7. juni 2012.

Flere pressefolk end gæster

Stig og Steen Elling sagde 'ja' i kirken samme dag som lovændringen trådte i kraft

Parret havde valgt kun at invitere ganske få med i kirken, og derfor var det overvældende, at antallet af pressefolk hurtigt oversteg antallet af gæster.

- Alt, hvad der kunne krybe og gå, var mødt op. Det var lidt for meget af det gode, men det var med til at sætte fokus på, at det nu var muligt for homoseksuelle at blive viet i kirken herhjemme. Vi var endda i russisk og fransk tv, husker Stig Elling.

- Forhåbentlig påvirkede omtalen også udlandet. Jeg tror, vi har åbnet nye porte herhjemme, som gør det lettere for flere homoseksuelle at vælge et kirkebryllup i fremtiden, slutter han.