Fortsæt til hovedindholdet
Dåb
Det skal du huske
Barnedåb, far med dåbsbarn

 

 

Det skal du huske

Når du får et barn, er der en række praktiske ting, du skal huske. Hvis dit barn skal døbes, skal du lave en aftale med kirkekontoret eller præsten.

Fødselsanmeldelse

Barnet får tildelt et CPR-nummer umiddelbart efter fødslen.

Senest 14 dage efter fødslen skal barnets fødsel anmeldes. Det kaldes en fødselsanmeldelse, og hvis en jordemoder bistår ved fødslen, foretager hun den.

Hvis jeres barn er født uden en jordemoders medvirken, skal I selv sørge for anmeldelse. Det gør I ved at printe blanketten "fødselsanmeldelse" ud fra borger.dk og aflevere den udfyldt til sognet, hvor moren bor. Hvis moren ikke har dansk folkeregisteradresse, skal blanketten sendes til det sogn, hvor barnet er født. Fødslen kan ikke anmeldes med NemID. Dette gælder, uanset om du er medlem af folkekirken eller ej.

Husk, at der findes særlige regler, hvis du bor i Sønderjylland. Læs mere om reglerne på borger.dk.

 

Forældremyndighed

Hvis forældrene ønsker fælles forældremyndighed, men ikke er gift, skal faren til barnet indenfor 14 dage efter fødslen udfylde og indsende en Omsorgs- og ansvarserklæring. Det gør I med NemID på borger.dk. Hvis erklæringen ikke bliver indsendt inden for 14 dage, indleder Statsforvaltningen en faderskabssag.

 

Hvis I ønsker at indsende en Omsorgs- og Ansvarserklæring før barnets fødsel, kan det også gøres med NemID på borger.dk.

 

Find din kirke

Sankt Johannes Sogn

Hjemmeside: sktjohannes.dk

Email: sanktjohannes.sogneaarhus@km.dk

Navngivning

Barnet skal navngives inden seks måneder. Navngivning kan ske i forbindelse med dåb ved at oplyse det ønskede navn til kirkekontoret eller præsten. Skal barnet ikke døbes, eller skal det navngives før dåb, sker navngivning ved at udfylde en blanket via NemID på borger.dk. Hvis dit barn er født i Sønderjylland, skal det dog navngives hos kommunens personregister, før det kan blive døbt. 

Du kan søge efter godkendte navne og finde inspiration på Ankestyrelsens hjemmeside. 

Har du ikke NemID?

Hvis du ikke kan fremsende digitale meddelelser eller ikke har et NemID, så kan du få de nødvendige blanketter hos dit lokale kirkekontor. 

Aftal dåb

Hvis I gerne vil have jeres barn døbt, skal I henvende jer til kirkekontoret eller præsten ved den kirke, hvor I gerne vil have jeres barn døbt. I aftaler i fællesskab et tidspunkt for dåben. I langt de fleste kirker foregår barnedåb som en del af søndagsgudstjenesten, men i nogle kirker arrangeres også særlige dåbsgudstjenester, eksempelvis om lørdagen. Før dåben mødes forældre og præst til en samtale om dåbens forløb og betydning.

Find din kirke

Sankt Johannes Sogn

Hjemmeside: sktjohannes.dk

Email: sanktjohannes.sogneaarhus@km.dk

Faddere

Før dåben skal I vælge mindst to og højst fem faddere til jeres barn. Fadderne skal selv være døbt ved den kristne dåb enten i folkekirken eller en anden kristen kirke i Danmark eller udlandet. I skal oplyse faddernes navne og adresser til kirkekontoret eller præsten. 

Mere information