Fortsæt til hovedindholdet
Hvad betyder dåben?
Dåb i Bibelen
Dåb i Bibelen

Dåb i Bibelen

Der er tre vigtige historier om dåb i Bibelen:

  • Fortællingen om Jesus' egen dåb. 
  • Da Jesus sagde: Lad de små børn komme til mig
  • Jesus' sidste ord til disciplene om, at de skulle gå ud i hele verden for at fortælle alle folkeslag om ham og døbe dem. 

Når der er dåb i folkekirken, bliver de sidste to historier læst højt. 

Da Jesus blev døbt

Historien om Jesus' dåb bliver fortalt flere steder i Bibelen. De er ikke helt ens, men historierne fortæller alle, at Jesus blev døbt af Johannes Døberen i Jordanfloden. Efter dåben åbner himlen sig over Jesus. Guds stemme lyder fra himlen og siger, at Jesus er hans elskede søn. Jesus' dåb er det øjeblik, hvor det bliver klart, at han er Guds søn. 

Lad de små børn komme til mig

Den næste historie handler om engang, nogle forældre kom med deres små børn, fordi de ønskede, at Jesus skulle røre ved dem. Disciplene ville ikke forstyrres, og de forsøgte derfor at jage dem væk. Men Jesus blev vred og sagde, at de skulle lade de små børn komme hen til ham. Han understregede, at Guds rige tilhører de små børn, og han brugte børnene som et billede på, hvordan vi skal tage imod Guds rige åbent og tillidsfuldt ligesom et lille barn. Jesus lagde hænderne på børnene og velsignede dem.

Dåbsbefalingen

Den tredje historie handler om tiden lige efter, at Jesus opstod fra de døde. Før han forlod sine disciple og denne verden, samlede han dem for at tage afsked. Det fortæller Matthæusevangeliet i det, vi kalder dåbsbefalingen eller missionsbefalingen. Jesus giver disciplene befaling om, at gå ud i hele verden og gøre alle folkeslag til hans disciple. Det skal de gøre ved at døbe i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. De skal også lære mennesker at holde alt det, Jesus har befalet.

Læs om dåb i Bibelen

Hos Bibelselskabet.dk kan du læse bibelteksterne om dåb. Du finder dem her: