Fortsæt til hovedindholdet

Om anmeldelser

Find en god bog, serie eller film, som mange er optaget af i øjeblikket - og vis, hvordan dit teologiske blik kvalificerer læsningen.

Folk&kirke er rettet mod yngre mennesker, der ikke nødvendigvis sidder på kirkebænken hver søndag. Du kan derfor hverken regne med, at de ved noget om teologi, kirkehistorie eller for den sags skyld kender noget særligt til Bibelen. Til gengæld er de optaget af, hvad der foregår i verden, sådan i al almindelighed. Og når de klikker ind på en anmeldelse, er det nok også, fordi de læser bøger og ser film og serier.

Gennem denne anmeldelse er det nu din opgave at vise, at folkekirkens præster har et spændende perspektiv på verden og altså også på det, du anmelder. Vi kan simpelthen blive klogere af at høre, hvordan præsten fortolker de kulturprodukter, vi alle sammen sidder og taler om ved kantinebordet.

Den faglige lygte henover pastasalaten

Så se kantinen på en arbejdsplads for dig. Her arbejder mange forskellige mennesker. Henover pastasalaten falder samtalen på en meget omtalt bog i tiden. Statskundskaberen ved bordet taler om de spændende og meget forskellige syn på demokrati, der kommer til udtryk i den. En psykolog er især optaget af forholdet mellem de to søstre. En folkeskolelærer er skuffet over, at pædagogikken er helt anakronistisk fremstillet. En byplanlægger elsker den måde opbygningen afspejler forholdet mellem avenues og streets på Manhattan. Og så videre, og så videre. 

Vores fag er en lygte, vi ser på verden med. Og du skal se på bogen med dit teologiske blik og gøre alle os andre klogere på den ved hjælp af dette blik. I et enkelt og letforståeligt sprog.

Pointen først

Anmeldelsen skal fylde 5-7000 anslag inkl. mellemrum, og den skal bygges op efter denne model:

1.     Evt. en kort indledning

2.     Dom (Bogen/filmen/serien er hjertegribende/spild af tid/et mesterværk/et godt sted at begynde, hvis …)

3.     Præsentation (Den handler om …)

4.     Analyse/perspektivering (Det centrale i bogen/filmen/serien er ..., og den er værd at forholde sig til i dag, fordi …)

5.     Udgang - et litterært slag med halen, gerne et der binder en sløjfe tilbage til indledning.

Modellen skal ikke ses som en firkantet spændetrøje, men som en sikring af, at læseren meget hurtigt forstår pointen (skal jeg læse bogen eller ej), får et billede af, hvilken type bog/film/serie der er tale om, og forstår, hvad relevansen er. Det er især i punkt 3 og 4, at det bliver tydeligt, at det her er præsten og ikke en af de andre fagpersoner, der er anmelder.

Nyt og populært

Bogen, filmen eller serien skal være nogenlunde ny, og den skal være omtalt. Hvis det er en bog, skaffer vi den som anmeldereksemplar fra forlaget.

En bog eller en serie kan også være aktuel, selvom den er ældre - måske har den netop fået en pris eller er blevet filmatiseret.