Ressourcebank

Fremtid efter fængsel

Linnea Lund, fængselspræst i Horserød Fængsel

FÆNGSEL: Find inspiration i folk&kirke #11 om fremtiden til at sætte samtalen i gang om livet i og efter fængsel.  

I et fængsel er det ikke alle de indsatte, der er lige læsende. Nogle har ikke lært at læse, nogle hverken taler eller læser dansk. Ikke desto mindre kan magasinet folk&kirke, der i år handler om emnet fremtiden, bruges til gode samtaler og aktiviteter med de indsatte.

Emnet fremtiden er centralt for de indsatte. Mange af dem kæmper med at tro på, at der er en fremtid for dem. Deres orientering mod fremtiden reduceres hurtigt til at handle om dem selv, og deres frustrationer over det, på mange måder ubehjælpsomme, system de er havnet i, med dets uigennemskuelige labyrinter af skrevne og uskrevne regler.

Men ved at tematisere emnet fremtid får de indsatte mulighed for at få perspektiv på den livskrise, de står midt i, så de ikke går i loop over, hvor galt det hele er.

Jeg har selv arbejdet med emnet fremtid på tre forskellige måde: i en studiekreds, i et prædikenværksted og under pilgrimsvandringer.

Overvejelser

Vær realistisk omkring dine rammer.

Er du i et lukket fængsel er dine muligheder anderledes end i et åbent fængsel, og det ses også i fremtidsperspektiverne – i et lukket fængsel, hvor de indsatte har lange domme, er det måske slet ikke relevant at tale om det, der ligger efter en løsladelse.

Overvej også, både om det skal være en åben eller lukket gruppe, om du vil have et maks. deltagerantal, og om du vil have et planlagt forløb med alle tre beskrevne måder.

Struktur

Begynd med studiekredsen, der handler mest eksplicit om fremtiden knyttet til magasinet. Herfra kan I hente begreber og overvejelser om fremtiden til de to andre aktiviteter. Lad der gå en uge imellem de tre aktiviteter.

I studiekredsen og prædikenværkstedet er en times koncentreret samtale nok. Sæt gerne et klokkeslæt på så deltagerne ved, hvornår I afslutter. Prioriter struktur, det er vigtigt for indsatte, og jeres arbejdsindsats intensiveres, når I har et afslutningstidspunkt.

Studiekreds

Tematisering fungerer som en ramme, der holder en samtale fast. Det hjælper os fordi samtalens indhold løftes til noget vigtigere end f.eks. lige hvad præsten tror eller ikke tror. Jeg oplever, at de indsatte søger en studiekreds, fordi de har brug for at få sat perspektiv på deres situation. De kredser om sig selv, men vil egentlig gerne puffes over i en anden spiral, så de får en pause fra sig selv.

Studiekredsen kan være første indgang til emnet. Læg en stak folk&kirke på bordet mellem jer. De behøver ikke læse det, men kan bare bladre i det. Læs selv Folk&kirke forinden og noter dig ord, der kan fungere som spørgsmål:

1. Ordet ”umage” fra artiklen med fodboldtræner Troels Bech, hvad betyder det for dig at gøre sig umage?

2. ”Uden håb mister vi al den energi, vi har brug for, hvis vi skal ændre på vores situation,” siger psykologen Mozhdeh Ghasemiyani, som er formet af en traumatiseret fortid som flygtning. Hvordan giver du din fortid opmærksomhed?

3. Brug fem minutter på at bladre i magasinet find inspiration i billederne. Artiklen ’Din hverdag 2050’ oplister forskellige problemer og løsninger i fremtiden. Skriv en rækkefølge på fem problemer, du ville ændre, hvis du kunne. I kan tage denne i plenum, hvor studiekredslederen har skrevet seks problemer på en tavle/planche, og derefter sætter deres prioriteringstal ud fra hvert problem. Hvilket billede tegner sig af gruppens bekymringer? Er der fællestræk?

4. ”Fortryllelse handler snarere om at skifte fokus, at få tilbudt et nyt blik at se på virkeligheden med. Jeg oplever at noget er større end mig selv, jeg bliver løftet op. Modsætningen er ikke realisme, men det blik, hvor alting kun handler om noget materielt”, siger Ane Cortzen i ’Verden skal genfortrylles’. Hvor oplever du, at noget er større end dig selv?

5. Biskoppens gode råd. Overvej, om det er et råd, de kan tage med sig.

Prædikenværksted

Fremtidstemaet er mere kamufleret her end i studiekredsen. Her er der to afgørende ting, du skal være opmærksom på. For det første er det ikke meningen, at du skal holde et foredrag eller svare på spørgsmål. For det andet er det ikke meningen, at de indsatte skal vide noget på forhånd. Det, I gør, er at sende prædiken på værksted – det er en samtale.

Her har I mulighed for at forholde jer til fremtiden på to niveauer. Både den kommende helt håndgribelige gudstjeneste, hvor der skal prædikes over teksten, og hvor gruppen har haft indflydelse på, hvad prædikenen handler om. På et andet niveau åbner det for samtale om, hvordan man forholder sig i en fremtid, når der er sket noget radikalt i en fortid.

Beslut dig på forhånd for, hvilken bibeltekst I skal prøve kræfter med. Det kan f.eks. være Maria Bebudelse, fordi det er en tekst, som lægger op til en samtale om, hvordan vi reagerer, når noget uventet sker, der kan blive bestemmende for vores fremtid.

Begynd med at læse fortællingen op. Spørg, hvad de hører. Der vil formodentlig blive stille, men stilheden kan med fordel holdes lidt.

Bed en af de indsatte læse den op igen. Der er overraskelser gemt i oplæsningen. Hvis der er en, der siger noget i retning af: ”Ej, jeg ved ikke så meget om det der Gud”, er I allerede i gang med samtalen. Stil støttende spørgsmål, der leder væk fra det, som fastlåser, og frem mod det, der åbner. Spørg f.eks.: ”Hvordan tror du, at Maria har det?” Måske begynder han/hun på en tankerække om, hvordan det mon er at være Maria.

Med temaet i mente kan du spørge til de forskellige figurer i persongalleriet:

Hvordan mon Josef reagerer? Og hvad får vi at vide af teksten? Han tager Maria til sig med mave på og det hele – inspirerer den reaktion til handlingsstrategier, såsom at overkomme sin egen hanrej-situation for at tage sig af noget større? Kan man skifte en hævnfølelse ud med ansvarlighed?

Helligånden er også en figur. Spørg til, hvad det betyder at blive ramt af noget guddommeligt? Hvordan har de oplevet det guddommelige?

Gør gruppen klart, at prædiken ikke er et referat af prædikenværkstedet. Det er mere som en domino-effekt – én tanke eller erfaring fører til en anden, og det er samlet set en måde at gå på undersøgelse i, hvad den 2000 år gamle tekst kan sige jer i 2022, dér hvor I er, i et fængsel. Fortæl også at du skriver ned undervejs, og at du ikke bruger personlige beretninger, medmindre du har bedt om lov. Det er en god idé, hvis du kan sætte kaffe og kage på bordet imens – det virker trygt at sidde med en kop.

Pilgrimsvandringer

En tredje måde, hvorpå fremtid som tema kan gribes an, er pilgrimsvandring. Det er realistisk med to-tre timer. Jeg har haft mulighed for at tage nogle indsatte ud i naturen i et par timer, men det kan godt arrangeres i et kirkerum i et lukket fængsel. Fordelen ved denne form er, at man er i bevægelse. Har I ikke så meget plads at gå på, kan du gøre dig selv en tjeneste ved at forberede dig mentalt på, at det kan virke lidt kunstigt. Men husk også, at det er dig, som er vant til at kunne bevæge dig frit omkring.

Fortæl de indsatte, at temaet er ’fremtiden’, og forbered f.eks. fire opgaver undervejs: 1. Gå i tavshed i fem minutter med spørgsmålet: ”Hvis jeg skulle løslades nu, hvad var det første jeg ville gøre udenfor?”. Det må gerne noget helt konkret som f.eks. at svare ”McDonalds”. Overvej også, hvorvidt der skal være et forum for at dele sit fremtidsønske eller ej.

2. En mere fysisk opgave er at bygge eller tegne fremtiden. Hav nogle materialer klar til denne opgave/meditation, f.eks. hvad skovbunden tilbyder, tusser, LEGO. Brug gerne 30 minutter, og hav en forfriskning klar bagefter.

3. Bed de indsatte om at brainstorme over bibelhistorier to og to. Hvilke fortællinger kommer de i tanke om, når jeg siger ’fremtiden’. Gå selv rundt mellem dem og støt dem i dialogen.

4. Find synonymer på ordet fremtid, gerne i små grupper, og gå gerne selv rundt mellem dem, og lyt og snak med – også for at holde dem på sporet. Denne opgave/meditation, hvor I finder forskellige ord på fremtid, kan bruges til samtaler om, hvad I forbinder fremtiden med. Knyttes fremtid udelukkende til muligheder? Handler fremtid også om konsekvenser af de valg man tog?

Forbered dig på, hvordan du vil afslutte pilgrimsvandringen/ -meditationen.