Ressourcebank

Aften med konfirmandforældre 
om kontrol

Af religionspædagogisk konsulent Marianne Arup Fischer

GRIB OG GIV SLIP: En af de største udfordringer ved at have teenagere er, hvor meget kontrol man som forældre skal have over deres liv. De er på vej til at blive voksne, og som forældre skal man til at give slip på dem – på den anden side er spørgsmålet, om man bare skal give fuldstændig los.

Oplægget er tænkt som en afslutning på en konfirmandforældreaften, hvor man f.eks. først har gennemgået undervisningsforløbet eller konfirmationen. Alt efter hvor meget forældrene taler, vil oplægget og den afsluttende andagt tage mellem 40 min og en time. 

Præstens introduktion

Fra gammel tid har man talt om, at ved konfirmationen træder de unge ind i ”de voksnes rækker”.  I gamle dage kom man ud at tjene, når man var blevet konfirmeret. Så konkret træder de unge i dag ikke ind i de voksnes rækker. Alligevel er teenageårene den periode, hvor forholdet mellem barnet og forældrene forandrer sig. En af de største udfordringer ved at have teenagere er, hvor meget kontrol man som forældre skal have over deres liv. De er på vej til at blive voksne, og som forældre skal man til at give slip på dem – på den anden side er spørgsmålet, om man bare skal give fuldstændig los.

Vores dilemma er, at hver gang der er noget, der betyder noget for os, vil vi også gerne have kontrol over det. Og det er jo logisk nok, for vi vil nødigt miste det, der er afgørende for vores liv. Samtidig er kærligheden der kun, når den modtages frit i et rum uden manipulation og kontrol. Hvordan kan man som forældre vise sin kærlighed og samtidig skærme sine børn mod alt for store knubs?

I skal nu i små grupper skal tale om, hvordan I oplever kontrol som noget negativt/positivt overfor jeres børn, og hvor I hver især oplever at grænserne går. I har 40 minutter til at snakke sammen i. Det er ikke nødvendigt at nå alle spørgsmål igennem. Hvis der er spørgsmål, I ikke synes er relevante, så gå videre til det næste. Det vigtige er, at I deler jeres overvejelser om begrebet kontrol.

(Præsten går rundt mellem bordene, lytter og forsøger at få gang i samtalen, hvis den går trægt.)

Spørgsmål til diskussion

  1. Hvad indeholder begrebet kontrol for jer hver især?
  2. Er det at sætte grænser det samme som at kontrollere?
  3. Hvordan tænker I hver især, at kontrol kommer i spil i jeres forhold til jeres børn?
  4. Er det efter jeres mening forældres opgave at skærme deres børn mod misbrug af forskellig slags (mad, alkohol, stoffer, præstationsræs …), og er det overhovedet muligt?
  5. Giv eksempler på, hvor kontrol er ødelæggende for forholdet til jeres børn.
  6. Giv eksempler på, hvor kontrol er opbyggende for forholdet til jeres børn.
  7. Hvor går grænsen for jer mellem, hvornår I skal give jeres børn frihed, og hvornår I skal have kontrol over dem? F.eks. i forhold til hvornår de skal være hjemme, alkohol, påklædning, mad, lektier, uddannelse.
  8. Hvor stor en rolle har kontrol spillet i din opdragelse af dit barn? Hvordan har forholdet til kontrol ændret sig indenfor det sidste år?

 

Andagt i kirken

Syng 750. Nu titte til hinanden eller 367. Vi rækker vore hænder frem

Bøn: Himmelske Gud. Du bærer os og vores børn i livet, hvor alt kan ske. Lær os at give slip dér hvor vores kontrolleren er snærende og begrænser liv. Lær os at tage vores ansvar på os, dér hvor det er påkrævet, sådan at vi bliver i stand til at støtte vores børn på den bedste måde. Sådan at tillid og kærlighed er bærende for vores forhold til hinanden. Amen

Miniprædiken A:

I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene. Gud sagde: ”Der skal være lys!” Og der blev lys. Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kaldte lyset dag og mørket kaldte han nat. Så blev det aften, og det blev morgen første dag.

Gud skabte verden videre – hvor der før var der kaos og mørke, skabte Gud orden: nat og dag, himmel, hav og jord, planter og dyr – og så sagde Gud: 

”Lad os skabe mennesket i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden”. Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han dem, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem: ”Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden og underlæg jer den:`; hersk over havets fisk, himlen fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!”.

Skabelsesberetningen er en myte, det er altså ikke en historisk korrekt beskrivelse af hvordan verden blev skabt. Myten vil fortælle om mening i livet. På sin egen måde i mytens sprog fortæller biblen om kontrol. Vi hører om hvordan Gud skaber lys i mørket og "Gud ser at det er godt". Og sådan går det ved hver af skabelsens dage, at Gud ser at det er godt. Der er en glæde og boblende fornemmelse ved den skabte verden i ordene: "Og Gud ser at det er godt" – der er kommet orden i kaos, fordi Gud har det hele under kontrol. Og så gir Gud slip og overlader det hele til os mennesker.

Vi har fået ansvar fra det største til det mindste, for hinanden og for klodens liv. Vi har fået frihed til at bestemme hvordan vi vil forvalte vores ansvar. Det gør os nogen gang til kontrolfreaks. Andre gange fylder det os med tillid og taknemlighed. Amen

 

Eller Miniprædiken B:

Kontrol er et neutralt ord. Det er måden, vi bruger kontrol på, der afgør, om kontrol er negativt eller positivt.

Samfundsøkonomisk set er det enkelt at svare på, hvor den rigtige balance mellem kontrol og tillid er. Den er dér, hvor en krone brugt på kontrol giver en krone i udbytte. Hvis man får to kroner, så skal man kontrollere noget mere. Men hvis man kun får 50 øre, så er det jo dumt at bruge de penge. Så skal man i stedet slippe kontrollen og vise mere tillid.

Lidt vanskeligere er det at vurdere, hvordan vi skal bruge kontrol i vores sociale liv med hinanden. Mange af historierne i Biblen handler om, at vi enten skal slippe kontrollen eller få mere kontrol over os selv.

Engang kom nogle folk med en kvinde til Jesus, der var blevet grebet i utroskab. De ville have hende stenet, for de ville have kontrol over, at ”den slags” ikke skete i deres by. De sagde til Jesus: ”Kvinden her er taget på fersk gerning sammen med en anden mand, og i Loven stå der, at den slags kvinder skal stenes. Hvad siger du til det?”. Jesus svarede dem, at den af dem, der aldrig selv havde gjort noget forkert, jo kunne kaste den første sten.

Med andre ord kan man sige, at Jesus bad dem kontrollere, om de selv var så gode, som de gik rundt og troede. Om de aldrig var kommet til at slippe selvkontrollen. Jesus pegede på, at de lidt for hurtigt i deres harme over hendes løsagtige adfærd faktisk lige havde ladet sig rive med af deres vrede og sluppet kontrollen over sig selv. Én efter én forlod mændene stedet.

Kontrol eller selvkontrol. Hvordan skal vi møde vores børn?

 

Bøn: Gud, giv os tålmodighed til at acceptere det, vi ikke kan ændre, mod til at forandre det, vi kan. og visdom til at se forskellen

Tre minutters stilhed

Fadervor

Velsignelse

Syng 14. Tænk at livet koster livet / 28. De dybeste / Ny salme af Iben Krogsdal: Gud, giv os sindsro