Ressourcebank

Lektion for konfirmander - om kontrol

Af diakonikonsulent Morten Miland

Konfirmander er i en alder, hvor de slipper fri af noget af barndommens kontrol og møder nye kontrolinstanser - og selv konstant mister kontrollen. Lektionen her er et oplæg til at eksperimentere om tro som en mulig kontrolfri zone.

Kontekst/sammenhæng:

Konfirmandforældrene har fået magasinet med hjem ved en forældreaften/søndagsfrokost, hvor der har været en kort ’samtalemenu’ om begrebet kontrol, evt. ud fra en af artiklerne (se et forslag til sådan en aften her).

Konfirmander lever i en livsfase, hvor de både konstant mister kontrol over deres liv pga. deres udvikling og lever i en kompleks situation med mange, delvist nye, eksterne kontrolinstanser: uddannelsesvejledere, forældre (der både slipper kontrol og indfører nye kontroller), social kontrol fra de grupper, man drømmer om at tilhøre, reklamer, fritidsjobs, influencere.

Konfirmationsforberedelsen har blandt sine tre primære læringsområder ’almene eksistentielle spørgsmål’, der skal inspirere konfirmanderne til livsmestring ud fra tro på Gud.

Konfirmandlektionen har også et element af social kontrol – præsenskontrol, kirkegangskontrol, klasseledelse, en ny voksen med forventninger til os.

Relationen til Gud kan indebære et element af at slippe kontrollen og være, som man er.

Mål:

  • At gøre konfirmanderne bevidste om den sociale kontrol, de ikke kan undgå at møde, bl.a. fra grupper og fra perfekthedskulturen.
  • At motivere konfirmanderne til at eksperimentere med tro som en mulig ’kontrolfri zone’.
  • At spejle den problematik i en NT-tekst.

Konkrete undervisningstiltag

Andagt (gerne i kirkerummet) over Johs. 8,31-32 (”Sandheden skal gøre jer frie”) med indlæring af v32 som dagens katekismus-sætning. Salmer: 613. Herre, du vandrer forsoningens vej og månedens uundgåelige salme (eller 70. Du kom til vor runde jord).

Samtale (Quiz og Byt) med samtalekort om egne oplevelser af kontrol og frihed

Lyt til et stykke af podcasten Fries Before Guys om tro og eksistens eller læs de to første afsnit af afsnittet ”Vi bliver syge og angste” i artiklen Gud og Fries Before Guys har samme projekt. Et minuts eftertanke med egne notater, derefter samtale (Dobbeltcirkler – drenge inderst, piger yderst), hvor konfirmanderne fortæller hinanden om deres reaktion på teksten/podcasten, pigerne giver deres reaktion først til samtalepartneren over for, kort opsamling til sidst.

PAUSE med hygge, saft, frugt, bordfodbold.

Repetere salme 613 – synge den og pege på verset om frihed. Tror I, tro kan betyde noget i spørgsmålet om angst for kontrol og perfekthed?

Læse afsnittet ”Et terapeutisk rum” i Gud og Fries Before Guys har samme projekt i grupperne som rollelæsning (1 læser højt, 2 refererer med egne ord, 3 sætter en overskrift, 4 skriver ned – roterer efter hvert afsnit). Rapportering ved at høre overskrifterne (skrives på tavlen) og ved at bede om umiddelbare reaktioner: ”Hvad gjorde indtryk på dig i dette her?”

Læsning af kap. 3 i tegneserien Menneskesønnen (Peter Madsen, Bibelselskabets Forlag) og/eller Johs 8,1-11 (Kvinden, der blev grebet i hor). Samtale (struktur Tænk-Par-Del) over, hvordan mennesker prøver at kontrollere hinanden, og hvilken kontrol Jesus udøver i situationen.

Afslutning: Bøn, hvor underviseren tænder et lys for alle, der længes efter frihed, og et lys for alle, der længes efter at kunne styre sig selv bedre. Konfirmanderne tænder hver sit lys med mulighed for at sige, hvem eller hvad de tænder lys for. Fadervor og fast afslutningsvers.

Tegn på læring

Underviseren skal være tydeligt på ”walkabout” under samtalesektionerne og lytte grundigt efter formuleringer og erkendelser, der kan trækkes frem i klassesamtalen og skrives på dagens plakat med ”Det talte vi om i dag”.

Konfirmanderne inviteres fra starten af lektionen til at skrive post-its under overskrifterne ”Her ser jeg kontrol – godt eller skidt” og ”Her ser jeg frihed – godt eller skidt”. Sådan tænker de over, at der kan være både for meget og for lidt af både kontrol og frihed.

Evaluering

Efter lektionen: Underviseren samler op på alle meldinger og sedler i dagens løb og noterer de vigtige og interessante. Derefter vurderer underviseren, om der er temaer, der skal tages op og klargøres i den følgende lektion, og om der er temaer, der kan danne grundlag for personlige samtaler el. lign. Det noteres, hvordan lektionen kan blive (endnu) bedre med det næste hold.

Læringsmodel

Lektionen er inspireret af Cooperative Learning-modellen. Læs evt. mere her eller i Kagan og Stenlev: ”Cooperative Learning – undervisning med samarbejdsstrukturer”. Grundideen er, at læring sker ved selv at formulere sig om temaet ud fra opgivet stof.

Quiz-og-Byt: Underviseren har udarbejdet et antal kort med korte, klare spørgsmål (lige så mange som der er elever + et par ekstra). Alle rejser sig, får udleveret et kort, og så går eleverne rundt imellem hinanden, til underviseren siger: ”Find en makker!” Så går man hen til den nærmeste og siger dav og finder ud af, hvem der skal begynde. Den, der begynder, læser sit spørgsmål højt, den anden svarer kort og læser sit spørgsmål. Når begge har svaret, bytter man spørgsmålskort og går rundt med kortet højt løftet, til man finder en ny samtalepartner. Hvis der er et ulige antal elever, deltager underviseren. 
Meget vigtigt: Stop, når det går allerbedst, for så er eftertanken i fuld gang, og temaet er sat i hovedet på alle.

Tænk-Par-Del: Eleverne sidder i 4-mandsgrupper ved småborde. Først får de 1-2 minutter til selv at tænke over deres reaktion på spørgmål/tema, 2 minutter til at dele reaktion med sidemakkeren, og sidst 4-5 minutter, hvor hele bordet kommer med deres reaktioner og en fælles konklusion. 
Meget vigtigt: Underviseren holder tidskontrol stramt, det hæver intensitet og koncentration.

Dobbeltcirkler: Eleverne står i to koncentriske cirkler, den inderste med ryggen mod centrum, den yderste med ansigtet mod dem i den inderste. Samtale to og to – underviseren meddeler, hvilken cirkel der begynder. Mens den ene cirkel taler, kan den anden komme med opklarende spørgsmål, ikke diskutere eller overtage. Efter fx 2 minutter bytter man på underviserens ordre, så den anden cirkel bliver ordførende i parsamtalerne. 
Meget vigtigt: Afbryd, inden samtalen dør hen – hellere lade tankerne arbejde videre i hovederne.

Rollelæsning: Teknik til fælles fordybelse og analyse i en tekst. Eleverne sidder i 4-mandsgrupper ved småborde. Underviseren fortæller, hvem der har nr. 1 (f.eks. den der sidder nærmest døren), og resten fordeles med uret rundt om bordet. Nr. 1 læser et afsnit højt, nr. 2 refererer det med egne ord, nr. 3 formulerer en overskrift til afsnittet, 4 skriver ned. Efter hvert afsnit roterer rollerne, så nr. 2 bliver nr. 1 osv. 
Meget vigtigt: Grundig instruktion med gentagelser, så det får en karakter af en leg med faste regler, som skal følges, for at legen bliver god.