Ressourcebank - mørke

Studiekreds i sognegården

Af Marianne Fischer og Pernille Nærvig, pædagogiske konsulenter i Helsingør Stift

Folk&kirkes nummer om mørke er oplagt at brug til en studiekreds i sognet. Her er et forslag til annonceringsteksten:

Samtaleaftener om mørke

Vi søger lyset, men hvis vi ikke vil stå ved mørket som et grundvilkår, noget der hører med til livet, får vi sværere ved at finde lyset. 

Mørke er ikke bare det, der rammes os udefra i form af sorg, ulykker og sygdom, en smerte, som ingen mennesker slipper helt for. Mørke er også inden i os. Vi rammes af depression og psykisk sygdom. Og mennesket har mørke skyggesider, vi gerne vil holde hemmelige. Samtidig er nattens og vinterens mørke nødvendigt for, at mennesker og dyr kan hvile og vokse.

I løbet af tre aftner vil vi tale om mørket ud fra forskellige synsvinkler: som et vilkår lever med i naturen og vores sind, og som vi udtrykker i tanker, musik og kunst. Vi vil se på hvordan mørket beskrives i Bibelen og så vil vi dele vores erfaringer med hinanden.

Udgangspunktet for vores samtaler er magasinet folk&kirke.

Overvejelser til lederen af studiekredsen

Skal der være begrænset deltagerantal? Skal folk være i de samme grupper fra gang til gang eller er det bedre at danne nye grupper hver gang?

Det er en fordel at have en organist og evt. en sanger med til første del i kirken.

Struktur

Hver gang begyndes med en refleksion i kirken, hvor deltagerne hører en bibeltekst og gør sig personlige overvejelser. Dernæst arbejdes i grupper i f.eks. konfirmandlokale. Her er en del af spørgsmålene bedst egnet til en lidt større gruppe på fire-seks personer, mens andre spørgsmål er bedre egnet til at man sidder to og to. Der afsluttes i kirkerummet med et stykke musik, fadervor, velsignelse og en salme.

Tidsplan: 15 minutter i kirken først, en samtale på mellem en time og halvanden inklusiv kaffe, 10 minutters afrunding i kirken.