Ressourcebank

Studiekreds: Valg i Bibelen

Af religionspædagogisk konsulent Marianne Arup Fischer

Materialet er et oplæg til en studiekreds over 2 x 2 timer om emnet valg. Deltagerne i studiekredsen har på forhånd læst folk&kirkes magasin om valg, og spørgsmålene tager udgangspunkt i forskellige artikler herfra.

1. gang

Den fortabte søns valg

Andagt i kirken 

Alle deltagere har salmebog, papir og blyant. Varighed: ca. 20 min.

367 Vi rækker vore hænder frem

Sæt dig godt tilrette. Mærk fødderne i gulvet, lad dem være bredt ud, og hav god kontakt til underlaget. Mærk ryggen mod ryglænet, og sænk dine skuldre. Lad dit ansigt blive afslappet og glat. Luk evt. øjnene. Koncentrer dig om dit åndedræt. Lad det være, som det er, men hav opmærsomheden rettet mod det.

Livet igennem er vi udsat for valgmuligheder. Nogen mennesker har svært ved at vælge og væver frem og tilbage, andre tager en hurtig beslutning uden så mange overvejelser. Nogen mennesker fortryder ofte deres valg, andre holder fast i, at de gjorde deres bedste.

Biblen er fuld af eksempler på forskellige valg, mennesker står overfor. Også en del af de lignelser, Jesus fortæller, handler om at vælge – og nogle gange om at fortryde sit valg.

Der er historien om manden, der havde to sønner. Den yngste valgte at bede sin far om sin arv. Han fik den og rejste ud og levede livet. Hurtigt var pengene brugt op. Der kom hungersnød i landet, hvor han var, og han fik arbejde hos en svinebonde. Den yngste søn ønskede bare at få lov til at spise sig mæt i svinenes mad. Han fortrød, hvad han havde gjort og tænkte: Daglejerne hos min far har det bedre, end jeg har det her. Jeg vil vende hjem og sige til min far: Jeg er ikke længere værdig til at blive kaldt din søn, lad mig gå som daglejer her hos dig.

Sønnen valgte at vende hjem. På lang afstand genkendte hans far ham. Han valgte at storme sin søn i møde. Sønnen sagde: ”Far jeg er ikke længere værdig til at kaldes din søn”. Men faren omfavnede ham og gav besked om, at en kalv skulle slagtes, sønnen have nyt tøj på kroppen og så skulle der festes, for den søn han troede var død, var blevet levende igen.

Da den ældste søn kom hjem fra marken og fandt ud af, at faren holdt fest for hans lillebror, blev han stående udenfor. Faren kom ud til ham og bad ham komme ind. Men den ældste bror svarede: Jeg har altid gjort, som du sagde, men mig har du aldrig holdt fest for. Min lillebror, derimod, der har brugt alle dine penge, ham holder du fest for, i samme øjeblik han viser sig.

Faren svarede: ”Mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen”. (Lukasevangeliet, kap. 15, 11-32)

Overvejelser

Lad os sammen gennemgå forskellige synsvinkler på de valg, der træffes i fortællingen:

Tænk på en situation, hvor du kan genkende dig selv i den yngste søn, der har levet livet for let. Spildt en masse af det væk og pludselig opdager det. Kender du til den skam, det er pludselig at indse, hvor tankeløs du har været - for så at vælge at ændre retning. At få mod til at gå tilbage og bede om tilgivelse – og har du oplevet, hvordan det er, når du bliver taget imod? Har du kunnet tilgive dig selv? Notér gerne ned.

Tænk nu på en situation, hvor du kan genkende dig selv i den ældste søn, der har været hjemme hele tiden og ikke har opdaget, hvad han er, og hvad han har. En situation, hvor du har betragtet dig selv mere som en pligttro tjener end som en fri søn. Den ældste søn kom aldrig på den tanke at vælge at more sig med sine venner og holde en rigtig fest. Den forargede søn ville ikke dele faderens lykke over, at den yngste søn var kommet hjem. Har du følt dig uretfærdigt tilsidesat og ikke tilstrækkeligt værdsat for alt dit slid? Er du nogle gange ham, som faderen siger til: ”Mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit”? Tænk på en situation, hvor du har valgt den position. Notér gerne ned.

Måske du også kender til at tage det valg faren træffer: Faren sætter ingen grænser for sønnen, der vil have sin arv, og han bliver uendeligt glad, da sønnen vender tilbage. Faren elsker de to sønner lige meget, han holder af den ældste og vil ham lige så meget som den yngste. Kender du til at tage imod og ville andre mennesker på den måde? Kender du til at vælge at se bort fra dét, der har stået imellem jer som en hindring, fordi det I har sammen er så meget vigtigere? Notér gerne ned.

Stil følgende spørgsmål, et ad gangen, og vent, til alle ser ud til at være færdige med at skrive, før du stiller det næste.

1. Skriv nu de tre vigtigste valg i dit liv ned.

2. Når du skal træffe et valg, hvor meget tænker du så på, om du fejler?

3. Hvilket valg i dit liv er du gladest for, at du traf?

4. Er der nogle valg, du i øjeblikket tænker over? Hvilke?

5. Tænker du, at der er en mening med dit liv – og i så fald, har det påvirket dig, når du stod i en valgsituation?

 

Vi synger 613 Herre, du vandrer forsoningens vej

Refleksion, 60 minutter

- i konfirmandlokalet med kaffe eller andet. Præsten går rundt mellem grupperne og sætter evt. samtalen i gang:

1. Hvordan træffer man gode valg? Hvilket forhold skal der være mellem fornuft og følelse?

2. Når I ser på den yngste bror i lignelsen, hvordan vil I så karakterisere de valg, han træffer?

3. Når I ser på den ældste bror i lignelsen, hvordan vil I så karakterisere de valg han træffer?

4. Tror I han går ind til festen eller vælger han at være skuffet og vred?

5. Kender I til den type valg, som den ældste bror står I? Og hvad vælger I?

6. Er I mest tilbøjelig til at træffe valg ved hjælp af fornuft eller følelse?

7. ”Slå hjernen og fornuften til – det er svaret på hvordan man bedst vælger partner og får et parforhold til at fungere”. Hvad tænker I om denne udtalelse? Se evt. artiklen ”Gode valg kræver tålmodighed” i folk&kirke.

8. Findes der rigtige og forkerte valg?

9. Se artiklen: ”Det rigtige valg findes ikke” i folk&kirke. Diskuter ”Det slår mig, at folk som regel godt ved, hvad de egentlig vil. De vil bare ikke betale prisen for det”.

10. Er I enige i ”Kunsten er at finde mening i det liv, man nu engang har, og hvis det ikke er meningsbærende, så at flytte sig et andet sted hen”?

11.Hvad kan man gøre, når man fortryder et valg, ligesom den yngste søn i lignelsen gjorde? Tal sammen om, hvordan I hver især har håndteret det, når I har fortrudt et valg.

12. Kan man vælge at være et godt menneske?

13. Kan man vælge at forandre sig?

Opsamling på gruppernes samtaler, ca. 20 min.

Nævn de tre spørgsmål, der optog jer mest. Hver gruppe fortæller lidt om deres samtaler.

Afslutning i kirken, ca. 10 min.

Lyt til et stykke musik på cd, f.eks. Jan Johansson ”Jazz på svenska” eller William Cas ”Your Eyes”. 

Fadervor, velsignelse

Vi synger 786 Nu går solen sin vej

2. gang

Valg og de betroede talenter

Andagt i kirken

Alle deltagere har salmebog, papir og blyant. Varighed: ca. 20 min.

379 Der er en vej

Sæt dig godt til rette. Mærk fødderne i gulvet, lad dem være bredt ud og have god kontakt. Mærk ryggen mod ryglænet, og sænk dine skuldre. Lad dit ansigt blive afslappet og glat. Luk evt. øjnene. Koncentrer dig om dit åndedræt. Lad det være som det er, men hav opmærksomheden rettet mod det.

Nu vil jeg fortælle en anden historie fra Bibelen om valg. En mand skulle ud at rejse. Han kaldte sine slaver sammen og gav dem ansvar for hele sin formue. Tre af dem fik hver især et enormt beløb. Den ene gav han fem talenter, en anden fik to talenter og en tredje fik én talent – alt efter hvor dygtige han mente, de var. Så tog manden afsted. Ham, der havde fået de fem talenter, gik med det samme hen og investerede dem og tjente fem mere. På samme måde tjente ham, der havde fået de to talenter, to mere. Men ham, der havde fået én talent, gik ud og gravede et hul i jorden, og der gemte han sin herres penge.

Ordet talent har to betydninger: Det er en møntenhed og det betyder at have talent. I lignelsen bliver det brugt i begge betydninger. I første omgang handler det om penge, men når vi oversætter lignelsen til vores forhold til Gud, kommer det til at handle om de talenter, vi har fået som f.eks. synge male, smile, elske, være nysgerrig - vi kan have talent for mange ting.

Hvem af de tre tjenere identificerer du dig umiddelbart med? Det kan  være forskellige af dem på forskellige områder – i forhold til arbejde og risikovillighed, venskaber, kærlighed, økonomi. Notér gerne ned, hvad du kommer i tanke om.

Efter et godt stykke tid kom manden hjem fra sin rejse og bad slaverne om at aflægge regnskab. Først kom ham med de fem talenter. Han havde også de ekstra fem med og sagde: ”Herre, jeg fik fem talenter. Se, jeg har tjent fem mere”. ”Godt,” sagde hans herre, ”du er en god og trofast slave. Du har levet op til ansvaret, nu kan jeg betro dig et langt større ansvar. Lad os gå ind og fejre det”. Så kom ham med de to talenter. Han sagde til sin herre: ”Herre, jeg fik to talenter. Se, jeg har tjent to mere.” ”Godt,” sagde hans herre, ”du er en god og trofast slave. Du har levet op til ansvaret for et lille beløb, nu kan jeg betro dig et langt større ansvar. Lad os gå ind og fejre det”. Til sidst kom ham, der havde fået den ene talent. Han sagde: ”Herre, jeg kender dig som en hård mand. Du høster, hvor du ikke har sået, og du samler ind, uden at du har spredt noget. Jeg var bange for dig, og derfor gravede jeg din talent ned i jorden. Værsgo, her at du dine penge”. ”Du er en doven og uduelig slave,” sagde han til ham. ”Du har hele tiden vidst, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler ind, uden at jeg har spredt noget. Du burde i det mindste have givet talenten til en pengeudlåner, så jeg kunne have fået den tilbage med renter.”

Han sagde til de andre: "Tag talenten fra ham, og giv den til ham, der har ti. For den, der allerede har noget, skal få endnu mere. Men den, der ingenting har, mister den smule, han har. Kast den uduelige slave ud i mørket udenfor til dem, der græder og hiver sig i håret.” (Matthæusevangeliet, kap. 25,14-30)


Overvejelser

Pointen i lignelsen er: Brug det liv, du har fået. Lad være med at grave det ned. Men så kommer truslen: ”Den, der allerede har noget, skal få endnu mere. Men den, der ingenting har, mister den smule, han har”. Det handler ikke så meget om Guds straf, men snarere om ”livets lov”. At når vi ikke bruger det, vi har fået, forsvinder det. Kontakter vi aldrig vores venner, ender de med at forsvinde. Bruger vi aldrig vores stemme, bliver den rusten. Smiler vi aldrig til nogen, er der heller ingen, der smiler til os.

Tænk nu på en situation, hvor du har valgt at give ud. Fik du noget igen? Måske var det ikke dét du forventede? Notér gerne ned.

Stemmer det billede af herren i lignelsen overens med dit billede af Gud? Hvis nej, hvordan ser dit billede af Gud ud? Notér gerne ned.

370 Menneske din egen magt

Refleksion, 60 minutter

- i konfirmandlokalet med kaffe eller andet. Præsten går rundt mellem grupperne og sætter evt. samtalen i gang:

1. I hvilke sammenhænge (privat, samfundsmæssig, verdens-perspektiv) giver lignelsen god mening?

2. Er I enige/uenige i flosklen ”Det er ikke hvordan man har det, men hvordan man tar det, dét kommer an på”?

3. Om hvilke ting i jeres liv vil I sige, at I ikke selv har valgt, men at det bare var sådan, det blev?

4. Hvor tænker I, at I i jeres liv har taget aktive valg/fravalg og dermed selv givet jeres liv retning?

5. Oplevede I valgmuligheder under coronakrisen, der satte jeres liv i perspektiv?

6. Se artiklen ”Du har et valg” i folk&kirke. Kan I sætte ord på den livsanskuelse, der ligger bag nogle af jeres valg i livet?

7. Kender I til angsten for at træffe valg i livet?

8. Hvilke valg tænker I er de største i vores samfund lige nu? Og hvor ser I Gud i den forbindelse?

9. Hvis vi har valgmuligheder, hvordan hænger det sammen med Gud?

10. Svarer billedet af ”herren” i lignelsen til jeres forestilling om, hvordan Gud er?

11. Kan man selv vælge, om man vil tro på Gud?

12.Tror I på, at Gud er almægtig?

13. Tænker I, at der er en højere mening med jeres liv?

14. Afspejler jeres tro på, hvorvidt der er en højere mening eller ej, jeres valg i livet?

Opsamling på gruppernes samtaler, ca. 20 min.

Nævn de tre spørgsmål, der optog jer mest. Hver gruppe fortæller lidt om deres samtaler.

Afslutning i kirken, ca. 10 min.

Lyt til et stykke musik på cd, f.eks. Dan Evmark ”Waiting for love” eller Bachs "Arioso", kantate nr. 156

Fadervor, velsignelse.

Vi synger 787 Du som har tændt.

Giv deltagerne et nummer af folk&kirke 2020 med hjem.