Ressourcebank

Valg i dansk (udskoling)
Skriv et essay

Af Anna Bjerre, lærer på Korsager Skole, København

Temaet valg lægger op til gode klassesamtaler i folkeskolens udskoling, hvor eleverne skal modnes til at reflektere over valg i livet som led i dannelsen til at blive voksne. At mange valgmuligheder ikke kun giver frihed, men også kan give åndenød, er et godt argument for at tage temaet op hos elevgruppen, der måske for første gang skal træffe et afgørende valg – nemlig valg af uddannelse. Det er også en gruppe mennesker, der i stigende grad vil mærke, at valg har konsekvenser, for ansvaret bliver med alderen større. 

Som en del af bekendtgørelsen for faget dansk i folkeskolen skal eleverne stifte bekendtskab med forskellige genrer for derigennem at udvikle personlig og kulturel identitet. De skal lære at tilegne sig viden gennem forskellige tekster med de færdigheder og den indlevelsesevne det kræver. De skal udvikle egne meninger og lære at udtrykke sig gennem forskellige genrer. 

I nedenstående undervisningsforslag skal eleverne arbejde med temaet valg vha. magasinet folk&kirke, og de skal arbejde med essaygenren.

Mål

 • at udvikle indlevelsesevne og evne til at reflektere over eget liv hos eleverne
 • at gøre eleverne bekendte med den reflekterende essaygenre

Formål

 • at bruge autentiske artikler for at gøre temaet vedkommende
 • at motivere eleverne gennem interesse for elevernes meninger

Materiale

Magasinet folk&kirke rummer korte og overskuelige artikler, der alle behandler forskellige perspektiver på det at træffe valg; herunder konsekvenser af valg, det at fejle, hvorfor det er svært at tage valg, hvad der styrer vores valg osv.
Der er god læring i at præsentere eleverne for tekster fra forskellige medier, og det valgte medie bør derfor præsenteres for eleverne eksplicit. Det vil gøre en verden af tekster tilgængelig for dem uden for skolekontekst, og det virker desuden positivt på motivationen, at teksterne er hentet i den ’virkelige verden’.
Da magasinet altid har ét tema som omdrejningspunkt, giver det mulighed for, at eleverne i forløbet selv kan vælge, hvilken artikel de vil gå i dybden med. Valgfriheden inden for fælles rammer kan være motiverende. Idet eleverne kan vælge mellem forskellige artikler, vil summen af den fælles viden blive større.

Forløb

Varighed: 5 lektioner 
Forløbets to første dele strækker sig over 3-4 lektioner, mens 3. del ”Skriv et essay” kan afvikles vidt forskelligt afhængigt af elevernes kendskab til genren og skolens lektiepolitik. Skriveopgaven kan evt. påbegyndes i en skolelektion og færdiggøres som lektie hjemme.

 

Aktivering af forforståelse

1.     Fælles brainstorm på tavlen over ’Valg

2.     Førskriv
Eleverne skal skrive hver for sig. Øvelsen er på tid, og de skal skrive det, der falder dem ind. Blyanten/tastaturet må ikke være i ro. Overskrifter og spørgsmål er til inspiration, vælg nogle stykker:

 • At fortryde et valg
 • Valg i hverdagen
 • De store valg
 • Fordele og ulemper ved mange valgmuligheder
 • Hvad kan det gøre det svært at vælge?
 • Hvilke valg har du truffet i dag?
 • Står vi med flere valg i dag end tidligere?

3.     Citater

Eleverne får nu i små grupper udleveret citater fra forskellige artikler i magasinet folk&kirke. Citaterne er klippet ud og ligger spredt på bordet. Eleverne skal vælge det citat, de synes er mest interessant. De behøver ikke at være enige i gruppen. Elevernes valg diskuteres fælles på klassen.


”Når man står med for mange valg og begynder at overtænke situationen, så kan man slet ikke handle” (s. 17)

”Der er stor forskel på, hvad man bruger fortrydelse til: at slå sig selv i hovedet eller til at blive klogere” (s. 21)

”Fortrydelse er et andet ord for at lære af sine fejl. Det er vigtigt for at lære sig selv at kende og indse, hvorfor det gik som det gik” (s. 22)

”Fejler vi aldrig, har vi ikke prøvet nok” (s. 25)

”Der er ikke noget, der er fuldstændig rigtigt og dermed ikke har konsekvenser” (s. 31)

”Jo højere pulsen er, jo dårligere er beslutningen” (s. 36)


Læs en artikel

Magasinet folk&kirke præsenteres for eleverne. Der bladres, og eleverne præsenteres for forskellige artikler i magasinet, fx ”For dyrenes skyld”, ”Den totale frihed er dårligt spildesign,” ”Fortrudt”, ”Det gode liv er et valg” og ”Det frie valg er en illusion”. De skal nu selv vælge en artikel, de har lyst til at læse.

Eleverne sættes i grupper, hvor de skal præsentere den valgte artikel: Hvem handler artiklen om? Hvad handler den om? Hvorfor har de valgt netop den artikel? Hvad mener de om emnet/vinklen?

Skriv et essay

Eleverne skal nu skrive et essay under temaet valg. De skal selv finde på en overskrift, ordet valg skal indgå, men må gerne være bøjet (fx 

Jeg vælger, Har jeg et valg?, Valg og konsekvenser, At vælge …). 

Eleverne kan hente inspiration til, hvordan man skriver et essay, her.