Fortsæt til hovedindholdet
Hvem arbejder i kirken
Kirke- og kulturmedarbejderen

Kirke- og kulturmedarbejderen

Kirke- og kulturmedarbejderen - tidligere kendt som sognemedhjælper - arbejder med mange forskellige aktiviteter i kirken.

Der er stor forskel på kirke- og kulturmedarbejderens opgaver fra kirke til kirke, men han eller hun er som regel involveret i en lang række aktiviteter i kirken i ugens løb.

Kirke- og kulturmedarbejderen kan være ansvarlig for netværk af frivillige, eksempelvis besøgsvenner for ældre i sognet eller andre former for socialt arbejde. 

Undervisning og arrangementer

I nogle kirker er kirke- og kulturmedarbejderens hovedopgave at undervise minikonfirmander. Nogle steder inddrages kirke- og kulturmedarbejderen også i undervisningen af konfirmander, voksne og af elever med specielle behov.

Kirke- og kulturmedarbejderen kan også tage sig af at arrangere lejre eller weekendture, hjælpe til i kirkecaféer, i ungdomsklub eller ved gudstjenester. Andre ansvarsområder kan være babysalmesang, tværkulturelt arbejde eller sorggrupper.

Kirke- og kulturmedarbejderen kan også have opgaver med formidling af det kirkelige liv gennem hjemmeside, kirkeblad, nyhedsmails og PR generelt.

Sådan bliver du kirke- og kulturmedarbejder

Du kan blive kirke- og kulturmedarbejdere med flere forskellige uddannelsesmæssige baggrunde. Du skal have et vist kompetenceniveau inden for kristendomskundskab og kirkefaglighed.

Det kan også være nødvendigt med mere specifikke kompetencer i forhold til en konkret stilling, eksempelvis en kreativ komponent fra en musikalsk uddannelse, drama- eller kunstuddannelse eller andet. Kirke- og kulturmedarbejderen har ofte en pædagogisk baggrund.

Tidligere har kirke- og kulturmedarbejdere været kendt som sognemedhjælpere.

Læs mere om kurser og efteruddannelse for kirke- og kulturmedarbejder her. 

Besøg også Foreningen af Kirke- og kulturmedarbejdere

Find ledige jobs i folkekirken