Fortsæt til hovedindholdet
Præsten
Bliv præst

Bliv præst

Som præst får du lov til at følge mennesker gennem hele livet - fra de er spæde, til de når alderdommen og livets slutning.

Du er med ved både festlige og svære mærkedage og i hverdagen ind i mellem.

Du møder og rækker det kristne budskab til mennesker i alle aldre, fra alle samfundslag - overalt i samfundet: i hjem og kirker, på skoler, hospitaler og plejehjem, i foreninger, fængsler, til soldater under militærtjeneste og til danskere i udlandet.

Arbejdet er udfordrende og meningsfyldt. Det indeholder store muligheder for både faglig og personlig udvikling. Som præst har du i høj grad friheden til at selv at præge og tilrettelægge dit arbejdsliv og din hverdag - og til at specialisere dig.

Du har meget fine muligheder for efteruddannelse, betalt studieorlov og tilskud til projektarbejde.

Læs mere i brochuren her

Hvordan bliver man præst?

For at blive præst i den danske folkekirke skal du først have en kandidatgrad i teologi fra universitetet i enten Aarhus eller København.

Bagefter skal du tage et kursus på fire måneder på et af landets to pastoralseminarier. De ligger også i Aarhus og København.

I løbet af kurset kommer du også i praktik i et sogn i mindst fire uger. 

Teologistudiet

Her beskæftiger du dig med historie, religion, samfund, antropologi, etik, sprog og kommunikation. Du arbejder med kristendommen, dens oprindelse, udvikling og nutidige selvopfattelse. Du får en bred viden om kristendommens udtryksformer på det politiske, kulturelle og filosofiske plan, og hvordan den har præget skiftende tiders værdier og menneskesyn.

Du kommer også til at læse og fortolke bibelske, teologiske og filosofiske skrifter i lyset af deres kulturelle baggrund og deres indvirkning på moderne tænkning. Du arbejder med tekster, der spænder fra antikken til nutiden på baggrund af deres politiske og kulturelle samtid. Du lærer om den kristne tro i fortid og nutid, om etik og religionsfilosofi, om kristendommens samtale med andre religioner og om interne diskussioner mellem de kristne trossamfund.

Pastoralseminariet

Pastoralseminariet er folkekirkens praktiske præsteuddannelse. Her får du en praktisk teologisk uddannelse, som forbereder dig på arbejdet som præst i folkekirken.

Undervisningen er direkte rettet mod de mange forskellige opgaver i arbejdet som præst. Du lærer blandt andet om salmer og kirkemusik, prædikener, bønner, taler til vielser og begravelser, undervisning af konfirmander, kommunikation og sjælesorg.

For at blive ansat som præst i folkekirken er det en forudsætning, at du har gået på pastoralseminariet. 

Praktik

I din praktik er du tilknyttet et sogn, hvor du følger præsten og hans eller hendes daglige arbejde. Under vejledning af din praktikpræst kommer du selv til at stå for hele eller dele af gudstjenester og være med til vielses- og begravelsessamtaler, konfirmationsundervisning, møder og besøg på plejehjem og sygehus.

Når du har afsluttet kurset og praktikken, får du en attest fra pastoralseminariet, og så er du klar til at få job i folkekirken.