Fortsæt til hovedindholdet
Bøn
Ti klassiske bønner

Ti klassiske bønner

Mennesker har til alle tider bedt, både i afmagt, håb og taknemmelighed. Du kan altid bede med dine egne ord, men nogle gange kan man have brug for andres. Her kan du finde ti klassiske bønner til forskellige situationer i livet.


Stilhedens gave

Lad mig søge stilhedens gave,
enkelhedens og ensomhedens,
hvor alt, hvad jeg rører ved, bliver
bøn: Hvor himlen er min bøn,
Fuglene er min bøn,
Vindene i træerne er min bøn,
For Gud er alt i alle.

(Thomas Merton) 

Jesusbønnen

Herre Jesus Kristus Guds søn, forbarm dig over mig. 

(Ordene gentages i takt med åndedrag og hjerteslag.)

Gør mig til redskab for din fred
Herre, gør mig til redskab 
for din fred. 
Lad mig bringe kærlighed, 
hvor hadet råder. 
Lad mig bringe tilgivelse, 
hvor uret er begået. 
Lad mig skabe enighed, 
hvor uenighed råder. 
Lad mig bringe tro, 
hvor tvivlen råder. 
Lad mig bringe glæde, 
hvor sorg og bedrøvelse råder. 

Lad mig ikke så meget søge 
at blive trøstet 
som at trøste. 
Ikke så meget at blive forstået 
som at forstå. 
Ikke så meget at blive elsket 
som at elske. 
For det er ved at give, 
at man får. 
Det er ved at glemme sig selv, 
at man finder sig selv. 
Det er ved at tilgive andre, 
at man får tilgivelse. 
Det er ved at dø, 
at man opstår til evigt liv. 

(Frans af Assisi)

Styrk min tro / Et tomt kar

Se, Herre, jeg er et tomt kar, som længes efter at fyldes. 
Herre, fyld det! 
Jeg er svag i troen, styrk mig. 
Min kærlighed er kold, gør mit hjerte varmt, 
at min kærlighed må nå ud til min næste. 
Jeg har ikke en stærk og fast tro; 
til tider tvivler jeg og er ude af stand til overhovedet at stole på dig. 


Herre hjælp mig! 
Styrk min tro og tillid til dig. 
Dig betror jeg alt, hvad jeg ejer. 
Jeg er fattig, du er rig og kom for at øve barmhjertighed imod fattige. 
Jeg er en synder, du er nådig. 
Hos mig er der en overflod af synd, hos dig er der en fylde af nåde. 
Derfor vil jeg blive hos dig, fra hvem jeg kan modtage, men hvem jeg intet kan give.
Amen.

(Martin Luther)

Længsel 

Du kærlighedens Gud!
Giv os at længes efter dig
af hele vort hjerte.
Og når vi længes,
da lad os søge dig
og finde dig.
Og når vi finder dig,
da må vi elske dig
og vende ryggen til alt ondt,
som du har frelst os fra
for Jesu Kristi skyld. Amen. 

(Efter Anselm af Canterbury)

Forbøn for dem, som mistede håbet

Gud, giv de håbløse håb!
Gør alle, som håber på dig til håbets budbringere.
Lad et menneskes øjne lyse imod dem,
som mistede håbet.
Gør os glade i håbet, tålmodige i trængslen, udholdende i bønnen. Amen.

(Rom 12, 12)

Skabningens glæde

Vi takker dig barmhjertige Gud,
for jordens og havets skønhed,
for rigdommen i bjergene, på det flade land og i floderne,
for fuglenes sang og blomsternes ynde.


Vi lovpriser dig for alle disse gode gaver og beder om,
at vi må tage vare på dem til glæde for vore efterkommere.
Giv os evne til stadig at vokse i taknemmelig glæde
over din rige skabelse,
dit navn til pris og ære
nu og altid.
Amen. 

(Vancouver, 1983)

Forbøn 

Vi bønfalder dig, Herre, hjælp og beskærm os alle!
Befri de undertrykte,
Forbarm dig over de oversete,
Rejs de faldne,
Kom til dem, der lider nød,
Helbred de syge,
Bring de vildfarne tilbage,
Giv mad til de sultne,
Styrk de svage,
Løs de fangnes lænker.
Lad ethvert folk på jorden kende, at du er Gud,
Og at Jesus er din Søn,
Og at vi er dit folk og den hjord, du leder.
Amen

(Biskop Clemens af Rom, ca. år 100)

Vejen til Guds fred 

Herre Kristus,
Om end vi havde tro nok til at flytte bjerge,
Men ikke kærlighed,
Hvad ville vi da være?
Men du elsker os.
Uden din Ånd, som bor i vore hjerter
Hvad ville vi da være?
Men du elsker os.
Du tager alle ting på dig
Og åbner for os en vej, som fører til Guds fred –
Til Gud, som hverken ønsker lidelse eller død
eller menneskelig fortvivlelse.

Hellige Ånd,
Du, som er ét med den opstandne Kristus,
Du, som bor i medfølelsen og lovsangen,
Din kærlighed til hver eneste af os
svigter aldrig.
Amen.

(frére Roger, Taizé)

Alene / Ensomhed 

Herre, jeg er så alene. 
Jeg tror ofte, at ingen bryder sig om mig
eller kan lide mig.
Jeg har ofte ondt af mig selv,
og tænker, at ingen har det værre end jeg.
Du har sagt, at vi skal bede om alt.
Nu beder jeg om at få kontakt med andre.
Giv mig en ven, som holder af mig.
Amen.

(E. Arvidsson)