Fortsæt til hovedindholdet
Kort fortalt
Begyndelsen

Begyndelsen (1517-20)

Da Martin Luther d. 31. oktober slog sine 95 teser mod afladen op på kirkedøren i Wittenberg, var virkningen som en gnist i en krudttønde. Teserne blev trykt og læst vidt og bredt, og det viste sig snart, at mange var enige i Luthers kritik af kirken.

Luther slog sine 95 teser op på døren til slotskirken Wittenberg den 31. oktober 1517

I Wittenberg indbød man til debat ved at slå sit ærinde op på døren til Slotskirken. Sandsynligvis slog Luther også sine teser op her.

Paven lyser Luther i band

Pave Leo X afviste Luthers kritik og udelukkede ham fra kirken i 1520. Året efter mødte Luther for Rigsdagen i Worms, hvor han blev dømt fredløs, fordi han ikke ville tilbagekalde sine skrifter. På rigsdagen var blandt andre den senere Kong Christian III af Danmark, Junker Christian af Slesvig-Holsten, til stede. Mødet med Luther gjorde stort indtryk på ham.

Ulrich Zwingli reformerede Zürich

Luthers skrifter bredte sig snart ud over det tysk-romerske riges grænser. I Schweiz blev de læst af bibelhumanisten og præsten Ulrich Zwingli. I løbet af 1520'erne fik Zwingli gennemført en reformatorisk kirkeordning i Zürich, og den bredte sig hurtigt til de andre kantoner.

Der var dog mange uoverensstemmelser mellem Luther og Zwingli, og det førte til et brud mellem de to reformatorer. Efter Zwinglis død i 1531 trådte franskmanden Jean Calvin i forgrunden i Schweiz, og han førte herfra Reformationen til Frankrig og Nederlandene.

Luther vendte tilbage til Wittenberg

Da Luther blev erklæret fredløs på Rigsdagen i Worms i 1521, bragte Kurfyrst Frederik (den Vise) af Sachsen ham i sikkerhed på sin borg, Wartburg. I 1522 flyttede Luther dog hjem til Wittenberg, hvor han fortsatte sit virke, støttet af bl.a. den begavede teolog Philipp Melanchton.