Fortsæt til hovedindholdet
Hovedpersoner
Philipp Melanchton

Philipp Melanchton

Den lille græker, som Luther kaldte Philipp Melanchton, var en bemærkelsesværdig sprogbegavelse. Allerede i en alder af 21 år blev han professor i græsk på universitetet i Wittenberg, og i 1523 blev den blot 26-årige teolog rektor samme sted. I Wittenberg knyttede han et nært venskab med Martin Luther og blev snart den store reformators næstkommanderende.

Philipp Melanchton blev professor i græsk allerede som 21-årig

Lucas Cranach d. Ældre, "Reformationens maler", står bag dette portræt af Philipp Melanchton fra ca. 1545.

Tysklands lærer

Melanchton var reformationens pædagog og systematiker. Han grundlagde flere skoler og universiteter og fik stor indflydelse på skolevæsenet i 1500-tallet. Man kalder ham Tysklands lærer (Praeceptor Germaniae). 

Da Luther var bandlyst og fredløs, faldt det i Melanchtons lod at repræsentere de evangeliske på de store rigsdage, hvor de måtte forsvare deres standpunkt. Det var Melanchton, der affattede Den augsburgske Bekendelse, hvor den lutherske anskuelse blev fremlagt klart og metodisk. Han præsenterede selv bekendelsen for rigsdagsforsamlingen i Augsburg i 1530.

De lutherske bliver splittet

Efter Luthers død så mange hen til Melanchton som den, der skulle overtage ledelsen af den lutherske reformation. Men snart stod det klart, at den begavede teologiske doktor havde sine egne holdninger, og de lutherske blev for en tid splittet i philippister (Melanchtons disciple) og gnesio-lutheranere (”ægte” lutheranere). Uenigheden, som først blev bragt til ende i 1577, skyldtes blandt andet, at Melanchton havde nærmet sig Calvins forståelse af nadveren.

Læs mere

Du kan lære mere om reformatorernes påvirkning af hele uddannelsessystemetLuther2017.dk.