Fortsæt til hovedindholdet
Luthers skrifter
Den kristne frihed

Den kristne frihed

Download "Om den kristne Frihed" på dansk
- oversat af Finn B. Andersen


Kættersagen mod Luther var i juni 1520 nået så vidt, at Pave Leo X truede med at bandlyse ham fra kirken, hvis han ikke tilbagekaldte en række af sine påstande. I stedet for at føje paven, reagerede Luther ved at uddybe sine standpunkter i fire korte skrifter. Det mest kendte af dem er Om den kristne Frihed fra november 1520. 

På én gang fri og bundet

Luther vil i Om den kristne Frihed vise, at et kristent menneske på én gang er frit og bundet. Man er på én gang underlagt Guds lov og sat fri ved evangeliet om Guds nåde:

  • En kristen er en fri herre over alle ting og ikke underordnet nogen.
  • En kristen er en tjenende træl i alle ting og underordnet enhver.

Kun Kristus kan opfylde Moseloven

Moseloven i det Gamle Testamente har vi fået, for at vi skal indse, at vi umuligt kan opfylde Guds krav. Det kan kun Kristus, skriver Luther, og derfor må vi søge hjælp hos ham:

  • Budene lærer os, hvad man skal gøre, men giver ingen kraft til at gøre det. Derfor er de kun bestemt til, at mennesket i dem skal se sin magtesløshed over for det gode og lære at fortvivle over sig selv. Således viser budet: ”Du må ikke begære”, at vi alle sammen er syndere, og at intet menneske formår at være uden ondt begær, hvordan det så end bærer sig ad. Deraf lærer mennesket, ikke at stole på sig selv, men at søge hjælp andetsteds.

En frisættelse til at tjene

Ligesom to mennesker i et ægteskab deler alting, sådan deler Kristus alt med mennesket. På den måde bliver Kristus og den kristne ifølge Luther fælles om alt. Kristus overtager menneskets synd, og mennesket overtager Kristi retfærdighed:

  • Hvad Kristus har, det er den troende sjæls ejendom, og hvad sjælen har, det bliver Kristi ejendom. Nu har Kristus alt godt og al frelse, som bliver sjælens ejendom. Og sjælen har al last og synd på sig, som bliver Kristi ejendom. 

Evangeliet sætter mennesket frit. Det er dog ikke en frisættelse til at lade stå til, understreger Luther, men til at tjene næsten i kærlighed. For når man tror på Kristus, vil lysten til at gøre gode gerninger følge af sig selv:

  • Gode, fromme gerninger gør aldrig nogen god og from, men et godt, fromt menneske gør gode, fromme gerninger.


Download "Om den kristne Frihed" på dansk
- oversat af Finn B. Andersen