Fortsæt til hovedindholdet
Luthers skrifter
Fortale til Romerbrevet

Fortale til Romerbrevet

Download Luthers fortale til Romerbrevet på dansk
- oversat af Finn B. Andersen


Allerede da Luther som ung augustinermunk studerede Paulus' brev til Romerne, var det gået op for ham, at mennesker ikke bliver frelst ved at prøve at overholde Moseloven, men alene ved tro på Kristus. Det blev et kernepunkt i hans forkyndelse.

Mens han skjulte sig som fredløs på Wartburg i 1521-22, oversatte Luther Det nye Testamente fra græsk til tysk. For at hjælpe forståelsen, skrev han forklarende indledninger til de enkelte skrifter. Den mest bemærkelsesværdige af dem er fortalen til Romerbrevet.

Gerningerne springer ud af troen

Luther forklarer i sin fortale, at Guds lov ikke kan opfyldes ved at gøre gode gerninger ”med hjertets ulyst og tvang fra loven”. Det nytter ikke at overholde loven af frygt for Guds straf. Det må ikke være en sur pligt at gøre Guds vilje:

  • Men at opfylde loven er at gøre sin gerning med lyst og kærlighed, at leve gudfrygtigt og ret, frivilligt som om der ikke fandtes nogen lov eller straf, og ikke under lovens tvang.

Lever man derimod i troen på, at man er tilgivet og elsket af Gud, så vil gerningerne følge af sig selv, mener Luther:

  • Alene troen gør retfærdig og opfylder loven, for den bringer os Ånden på grund af Kristi fortjeneste. Og Ånden virker et glad og positivt hjerte, således som loven kræver. De gode gerninger springer således ud af troen selv. 

Mens Luther skjulte sig på borgen Wartburg, oversatte han hele det nye testamente. Han skrev desuden indledninger til flere af skrifterne.

Retfærdiggørelse af tro

Alle mennesker er skyldige over for Gud, for ingen kan overholde Guds lov. Derfor, skriver Luther, kan et menneske aldrig retfærdiggøre sig selv over for Gud. Men Gud lader nåde gå for ret og regner os for retfærdige ved Kristus.

  • Retfærdigheden består nu i en sådan tro. Den kaldes Guds retfærdighed, fordi det er Gud, der skænker den og regner den for retfærdighed for Kristi, vores forløser skyld.

I Kristus tilkendes mennesket ved troen, og ved troen alene, fuldt amnesti for alle sine lovovertrædelser:

  • Vi bliver retfærdige ved troen på Kristus uden nogen fortjeneste. Kristus har nemlig ved sit blod fortjent det til os. Han er blevet os en nådestol fra Gud, hvor alle vores synder bliver tilgivet. Hermed viser han, at Kristi retfærdighed, som skænkes i troen, er vores eneste hjælp.

Det vigtigste skrift

I de følgende år og helt indtil sin død blev Luther ved med at henvise til Romerbrevet som det vigtigste skrift i Det nye Testamente. Brevet var en væsentlig drivkraft både for ham selv og for Reformationen som sådan.

Download Luthers fortale til Romerbrevet på dansk
- oversat af Finn B. Andersen