Fortsæt til hovedindholdet
Faste
Mariæ Bebudelse

Mariæ Bebudelse

På Mariæ Bebudelse fejrer vi, at Maria fik at vide af ærkeenglen Gabriel, at hun skulle blive gravid og føde Guds søn.

Ni måneder før jul

Oprindeligt lå Mariæ bebudelsesdag fast den 25. marts, nøjagtigt 9 måneder før juledag, altså så længe som en graviditet varer.

Jomfru Maria i folkekirken

Folkekirken har ingen helgener, og derfor har Jomfru Maria heller ikke samme status i folkekirken som i Den katolske Kirke. Den danske kirke bevarede dog ved reformationen i 1500-tallet Mariæ bebudelsesdag som helligdag. Ved en helligdagsreform i 1770 blev dagen flyttet til 5. søndag i fasten, søndagen før palmesøndag.

Fornyet interesse

De seneste år er der kommet en fornyet interesse for Maria i folkekirken. Flere kirker holder tematiske gudstjenester til Mariæ bebudelsesdag. Mange steder er dagen forbundet med musik, da der gennem tiden er komponeret meget kirkemusik til Marias ære. Dagens farve er hvid, kirkens festfarve.
 

FAKTA