Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Biskopper vil svare på kritik af fagudvalg

Der er stor interesse for liturgiarbejdet, som biskopperne har taget initiativ til, men også kritik. Liturgiarbejdet var et af de emner, der blev drøftet på bispemødet den 2.-5. maj 2017.

Biskopperne har nedsat tre fagudvalg, der skal kvalificere debatten med fremtidens gudstjeneste, herunder nadver og dåb.

Marianne Luna Røndal

Hvordan skal gudstjenesten se ud i fremtiden? Det spørgsmål vil tre fagudvalg arbejde med for at kvalificere en bred folkelig debat om, hvordan fremtidens gudstjeneste skal se ud.

Biskopperne har nedsat fagudvalgene, der skal lave et fagligt forarbejde til debatten om fremtidens gudstjeneste. Lægfolk har dog kritiseret, at der kun er teologer i de tre fagudvalg. Derfor er der behov for at klargøre hensigten med fagudvalgene, fremgår det af referatet fra biskoppernes møde. 

LÆS MERE: Skal gudstjenesten fornyes? 

Udvalg er ikke en liturgikommission

Folkekirken.dk har spurgt biskop over Fyens Stift, Tine Lindhardt, hvorfor der ikke er lægfolk i udvalgene. Det har en logisk årsag, siger den fynske biskop, som også er formand for et af fagudvalgene. 

- Udvalget består af fagfolk, fordi vi ser på fagteologiske emner. Vi skal ikke styre debatten, men være med til at kvalificere den efterfølgende debat med teologisk og historisk viden.

De tre udvalg er ikke en liturgikommission, men en opstart til en større debat om gudstjenesten.

- Det er punkt 0.0 inden det egentlige arbejde med drøftelse af liturgi går i gang. Udvalgene er til for at give et godt grundlag at debattere på. Vi skal for eksempel se på, hvad Det Ny Testamente, Luther og nyere forskning siger om dåb og gudstjeneste, siger Tine Lindhardt. 

LÆS MERE: Liturgiarbejde

Præstemangel, menighedsråd og Himmelske Dage

På mødet den 2.-5. maj diskuterede biskopperne blandt andet det nye arbejde med gudstjenestens form. Men mange andre ting var også oppe at vende. Der blev blandt andet talt om, hvad man kan gøre for at modvirke præstemangel både i Grønland og Danmark, en trivselsundersøgelse blandt præster og reformationsfejringen. 

Biskop over Haderslev Stift, Marianne Christiansen, rapporterede fra udvalget om nye menighedsrådsvalg. Her er man blevet enige om, at fredsvalg til menighedsrådsvalg bliver en normalitet, men valg ved afstemning bliver også fastholdt som muligt og selvfølgeligt. 

En af de mere folkelige forslag, der var oppe, var biskop over Københavns Stift, Peter Skov-Jakobsen, der orienterede om et forslag om at holde Himmelske Dage i København i de år, hvor der ikke holdes kirkedage andre steder i landet. Forslaget bliver drøftet med blandt andet Danske Kirkers Råd, så der kan træffes en beslutning om inden udgangen af 2017. 

Læs hele referatet fra mødet her.

Find alle referater fra bispemøderne her.