Nyheder
Nyheder

Digitalisering skal gøre folkekirken mere synlig

Service, synlighed, samarbejde og sikkerhed er nøgleord i ny digitaliseringsstrategi for hele folkekirken.

Sjælesorg på nettet og online tilmelding af konfirmander er eksempler på, hvordan folkekirken allerede er blevet digitaliseret.

Nanna Rønnov Johansen

Folkekirken har fået en ny strategi for digitalisering. Det vil sige, at der er sat mål for, hvordan folkekirken skal være tilstede på internettet og løse sine opgaver effektivt, men uden at give køb på kirkens værdier.

- Digitalisering er et samtidsvilkår, som rammesætter vores hverdag og arbejdsliv på nye måder. Men digitaliseringen er samtidig, hvad vi gør den til. Digitalisering handler derfor i første omgang ikke om teknologi, men i højere grad om, hvordan folkekirken ønsker at løse sine opgaver, siger kirkeminister Joy Mogensen (S).

Sidste år viste en undersøgelse fra Europa-Kommissionen da også, at Danmark er et af de mest digitaliserede samfund i verden og det land i Europa, hvor borgerne benytter flest internettjenester.

LÆS OGSÅ: Første digitale valg i kirken

Kirken skal være synlig

Trenden med øget digitalisering påvirker også folkekirken. Det betyder blandt andet, at medlemmer og borgere forventer, at kirken er tilstede online på for eksempel hjemmesider eller sociale medier.

Derfor skal der sættes fokus på, hvordan folkekirken bliver mere synlig og tilgængelig i et digitaliseret samfund. Det kræver, at kirkerne får bedre kompetencer for digital kommunikation og viden om, hvordan kommunikationen lykkes bedst

Der findes i forvejen mange eksempler på folkekirkens tilstedeværelse på internettet. Det gælder blandt andet Sjælesorg på nettet og online tilmelding af konfirmander, eller når lokale kirker benytter Facebook til at vise aktiviteter.

LÆS OGSÅ: Sjælesorg på Nettet fortsætter efter forsøg

Fakta

Strategiens fire fokusområder

Den nye digitaliseringsstrategi har fire fokusområder: Service, Samarbejde, Synlighed og Sikkerhed.

 

Service handler om, hvordan folkekirken kan anvende digitaliseringen til at sætte det enkelte medlem og den enkelte borger i centrum og til at udvikle effektive og brugervenlige administrative systemer for medarbejdere og frivillige.

 

Samarbejde handler om, hvordan digitaliseringen kan blive brugt til at styrke samarbejdet i og på tværs af folkekirken – og i forhold til borgere og samfund.

 

Synlighed handler om at give folkekirken bedre kompetencer og viden om, hvordan digital kommunikation lykkes bedst.

 

Sikkerhed handler om, at både ansatte og frivillige skal have et bevidst fokus på sikkerhed, procedurer for databeskyttelse.

Samarbejde om ny strategi

Strategien er lavet i samarbejde med menighedsråd, ansatte i kirken, præster med flere, som kan bruge de strategiske pejlemærker i deres løbende beslutninger om, hvordan man gerne vil være folkekirke i det enkelte sogn, provsti eller stift.

Lokale kirker og fælles folkekirkelige institutioner har forskellige størrelser, ønsker og forudsætninger. Derfor forventer man, at kirkerne vil tage digitalisering til sig i varierende grad og tempo.

- Nu er opgaven at tage fat og få konkrete initiativer til at leve. Nogle initiativer skal naturligt tages centralt, mens andre kan tages og drøftes lokalt, siger Henning Toft Bro, der er biskop over Aalborg Stift og formand for It-Følgegruppen.

Læs digitaliseringsstrategien her.