Nyheder
Nyheder

Folkekirken engagerer sig i debat om dannelse

Folkekirken er i hele sit væsen dybt involveret i dannelsesdebatten og har altid været det, siger biskop om den forestående konference 'Hvad skal vi med skolen?'

Peter Skov-Jacobsen, biskop over Københavns Stift, deltager i konferencen, der sætter fokus på dannelse i den danske grundskole. 

Nanna Rønnov Johansen

”Hvad skal vi med skolen?”

Sådan lyder overskriften på den fælles dannelseskonference, som folkekirken arrangerer i samarbejde med Danmarks Lærerforening og foreningen Skole og Forældre.

- Folkekirken er en fælles institution. Vi samler mange af vores kulturelle værdier. Vi fortæller de grundlæggende historier og er en kulturbærer på alle områder: poesi, oversættelse, sang, musik, fortolkning, maleri osv. Folkekirken er i hele sit væsen dybt involveret i dannelsesdebatten og har altid været det – også dengang den ikke hed folkekirke. En bibeloversættelse er også en varetagelse af sproget og en højnelse af sproget, siger Peter Skov-Jacobsen, der er biskop over Københavns Stift.

LÆS MERE: Kirken og skolen er folkets

Biskopper tog initiativ

Det er den tredje konference, siden biskopperne, foreningen Skole og Forældre og Danmarks Lærerforening i 2015 første gang fandt sammen i en fælles bekymring for dannelsesaspektet i folkeskolen.

- Biskopperne var i sin tid initiativtagere til dannelsesdebatten. Grundlæggende for enhver debat om dannelse er menneskesynet. Er mennesket bare en maskine, der skal lære noget, og hvis behov bare skal tilfredsstilles? Eller er mennesket et sammensat væsen, der bærer på en længsel i sig efter at forstå og føle, fornemme og sanse og hele tiden leder efter dybereliggende forståelse af tilværelsen, siger Peter Skov-Jacobsen, der mener, at dannelse er en vigtig del af at være samfundsborger:

- Dannelse er åbenhed over for den uoverkommelige tilværelse, åbenhed over for livet som det falder ud. Den åbenhed skal mennesket lære sig for at forstå den anden og deltage i den demokratiske debat. Dannelse går forud for at være borger, der aktivt og ansvarligt tager del i den politiske debat, siger han.

Om konferencen

Konferencen ”Hvad skal vi med skolen?” finder sted den 6. november 2019 i Nyborg.

 

Arrangementet er et samarbejde mellem Folkekirken, Danmarks Lærerforening og foreningen Skole og Forældre.

 

Formålet med konferencen er at styrke debatten om skolens opgaver og sætte fokus på den gode skole.

 

Læs mere på konferencens hjemmeside.