Nyheder
Nyheder

Hvor mange må deltage i en begravelse?

Begravelser og bisættelser i folkekirken skal ikke overholde en fast deltagergrænse på i alt 10 personer, men biskopperne opfordrer til, at der er så få deltagere som muligt og peger på muligheden for at holde en kirkelig handling med jordpåkastelse i kirken efter kremering.

Begravelser og bisættelser er undtaget reglen om, at højest 10 personer må forsamles. Biskopperne opfordrer dog til, at så få som muligt deltager.

Bemærk: Artiklen er fra marts 2020. Læs om de gældende retningslinjer for begravelser og bisættelser her: Hvilke coronaregler gælder i kirken?

 

Begravelser og bisættelser i folkekirken skal ikke overholde en fast deltagergrænse på i alt 10 personer, men der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 kvm gulvareal i kirkens skib. Det betyder, at der maksimalt må være adgang for 50 personer, hvis kirkens skib har et areal på 200 kvm. Der skal samtidig tages højde for kirkens indretning, således at der kan holdes afstand, og at krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne overholdes. Det vil sige, at der skal være en realistisk vurdering af, hvordan der kan holdes den nødvendige afstand under hensyn til siddeareal og kirkebænke mv. 

Biskopperne skriver:

- Vi opfordrer til, at der er så få deltagere som muligt. Det er menighedsrådets ansvar sammen med provst og præst at foretage en lokal vurdering og meddele det præcise antal max deltagere med opslag på kirkedøren.

Kirketjener/graver og præst skal begge stå ved døren og sammen sørge for, at kun det fastlagte antal deltagere får adgang til kirken.

Jordpåkastelse kan ske efter kremering

Biskopperne peger på  muligheden for under den nuværende epidemi undtagelsesvist at anvende begravelsesformen "jordpåkastelse efter kremering". En begravelsesform vel og mærke for dem, der ønsker kremering og ikke kistebegravelse. Det betyder, at afdøde kan kremeres, og urnen opbevares, ind til man igen kan samles i kirken og holde den kirkelige handling med jordpåkastelse. 

- Vi opfordrer til, at de pårørende tydeligt skriver i dødsannoncer, at kun inviterede deltagere kan være sikre på at få adgang til kirkerummet i forbindelse med begravelsen eller bisættelsen, lyder beskeden for biskopperne.

Når der gennemføres begravelser og bisættelser i folkekirken, og hvis der gennemføres dåb og vielser, skal der samtidig opsættes informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen om, at personer, der har symptomer på corona, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Det skal desuden sikres, at folkekirkens medarbejdere overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Endelig skal der så vidt muligt være vand og sæbe eller håndsprit tilgængeligt ved kirken.

Tiltagene håndhæves af politiet og gælder foreløbigt frem til den 30. marts 2020. Læs sundheds- og ældreministerens bekendtgørelse her.