Nyheder
Nyheder

Kirkens tiltag mod spredning af coronavirus

Folkekirken følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger og tager yderligere initiativer. Koncerter, festgudstjenester og konfirmationer kan blive ramt.

Folkekirkens biskopper, stiftskontorchefer og Kirkeministeriet holdt i dag Skype-møde om at skærpe folkekirkens tiltag mod coronavirus. 

OPDATERING: Se pressemeddelelsen fra biskopperne her

Udskyd eller aflys større arrangementer

Lokale kirker bliver opfordret til at aflyse arrangementer med over 1.000 deltagere, som sundhedsmyndighederne anbefaler. Det kan være koncerter, som op til påske plejer at fylde kirkerne eller festgudstjenester i de store bykirker. Men kirkerne skal også vurdere, om arrangementer med færre end 1.000 deltagere bør aflyses eller kan udskydes. Og menighedsråd og præster opfordres til at begynde at overveje forårets konfirmationer.

Gudstjeneste uden nadver

I flere stifter er sognene allerede blevet stillet frit til at udelade nadveren ved søndagens gudstjeneste. Biskop over Helsingør stift, Lise-Lotte Rebel siger:

- Kirken har altid haft særligt fokus på de svageste, som i den nuværende situation er den mest udsatte befolkningsgruppe. For øjeblikket drejer det sig om at inddæmme virus, så smitten ikke spredes. Derfor har jeg skønnet, at de enkelte menigheder og deres præster stilles fri til at gennemføre højmesser uden altergang, hvor dette måtte ønskes.

Holder man nadver, skal det foregå med håndsprit, og brugte bægre skal indsamles straks eller erstattes af engangsbægre. 

Ingen håndtryk, kram og kindkys

Hilser præsten på menigheden efter gudstjenesten, bliver det uden at give hånd eller kram i kirkedøren. Præsterne skal følge sundhedsmyndighedernes anbefaling og undgå fysisk kontakt. 

En række større begivenheder er allerede aflyst. Det gælder blandt andet festgudstjenesten for den nye bibeloversættelse i Københavns Domkirke søndag d. 22. marts

 

Fakta

Corona-tiltag i folkekirken

OBS! Folkekirkens tiltag opdateres løbende. Læs om de gældende retningslinjer her: Hvilke coronaregler gælder i kirken?

 

Kirkeministeriet opfordrer til, at man i folkekirken løbende holder sig orienteret, og følger de råd og opfordringer, som myndighederne udsender for at forebygge og inddæmme smittespredning.

Kirkeministeriet opfordrer derfor til, at:

  • Præsterne, som ledere af gudstjenester og kirkelige handlinger, i samvirke med menighedsrådene vurderer smitterisikoen ved gudstjenester og kirkelige handlinger med mindre end 1.000 deltagere. Desuden at der ved nadveruddeling er ekstra opmærksomhed på at forebygge smittespredning, f.eks. ved at bruge håndsprit inden nadveruddeling og ved at indsamle nadverbægre umiddelbart efter brug, så brugte og ubrugte nadverbægre ikke kommer i kontakt med hinanden
  • Vurderingen af smitterisikoen bør bl.a. lægge vægt på hensynet til ældre og svækkede, idet de er særligt udsatte for alvorlige følger ved smitte. Desuden kan man opfordre tilstedeværende til så vidt muligt at holde en passende indbyrdes afstand, og efterleve Sundhedsstyrelsens 5 råd (se ovenfor)
  • Menighedsrådene løbende vurderer smitterisikoen ved andre arrangementer (koncerter, foredrag m.v.) med mindre end 1.000 deltagere
  • Såfremt vurderingen af smitterisikoen fører til, at en gudstjeneste eller kirkelig handling eller et andet arrangement udskydes eller aflyses, bør der så vidt muligt på forhånd sikres generel orientering herom, f.eks. via sognets hjemmeside. Efter omstændighederne kan der derudover være behov for at rette henvendelse direkte til enkeltpersoner eller institutioner (f.eks. plejehjem, skoler m.v.)
  • Præsterne opfordres til allerede nu, i samvirke med menighedsrådene, at overveje, hvorledes situationen kan påvirke de kommende konfirmationer, herunder om der evt. skal fastsættes et maksimalt antal gæster, som hver konfirmand kan medtage til konfirmationsgudstjenesten