Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Kirkestatistik: Stabil tilslutning til folkekirken

Medlemsprocenten faldt igen i 2019, dog lidt mindre end sædvanligt. Der er fortsat stor tilslutning til de kirkelige handlinger, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Medlemsprocenten falder ganske langsomt, mens der fortsat er stor tilslutning til konfirmation, dåb og kirkelige begravelser. Grafik: Folkekirken.dk

Andreas Lindbjerg Nielsen

Der er ikke de store overraskelser gemt i tallene om folkekirken, som netop er blevet offentliggjort af Danmarks Statistik. Tendenserne på landsplan følger i store træk samme mønster, som de har gjort i flere år.

Det betyder først og fremmest, at der stadig er en stor andel af danskerne, som er medlemmer af folkekirken. Ved årsskiftet var 74,3 % af alle landets indbyggere en del af folkekirken, hvilket er et fald på 0,4 procentpoint i forhold til sidste år. Det er det mindste fald siden 2006-2007. 

Det er en velkendt historie, at folkekirkens medlemsprocent falder en smule hvert år. Det skyldes blandt andet, at indvandrere og efterkommere ikke bliver medlemmer af folkekirken, og at der ikke er nok indmeldte til at veje op for dem, som går bort.

LÆS MERE: Folkekirken i tal

Indmeldelser stiger, udmeldelser falder

Antallet af aktive udmeldelser i 2019 – altså de udmeldelser, som ikke skyldes dødsfald – er med 9485 lidt under det lave niveau fra året før. Antallet af indmeldelser er derimod for sjette år i træk steget, til 9003, når man vel at mærke ikke medregner barnedåb. Det er det laveste antal udmeldelser siden 2007 og det højeste antal indmeldelser siden før 2007. 

 

Størstedelen bliver døbt

Også dåbsprocenten fortsætter med at være høj. På landsplan bliver mere end halvdelen af de 0-1-årige børn døbt. Tallet dækker dog over store regionale forskelle, for mens andelen af døbte i Københavns Stift ligger på 38,2 %, er den over 70 % i både Aalborg, Viborg og Ribe Stift.

Dåbsprocenten falder en smule år efter år. Denne gang med 0,8 procentpoint – fra 59,5 % til 58,7 % - hvilket er den samme nedgang som i sidste års tal. Der er imidlertid tale om et relativt lille fald, og vi skal tilbage til overgangen fra 2004 til 2005, før vi sidst havde et mindre fald.

LÆS MERE: Folkekirken i tal: Dåb

Andelen af konfirmerede stabilt

Andelen af unge, som bliver konfirmeret, er faldet fra 69,9 til 68,3 %, altså et fald på 1,6 procentpoint. Dertil siger sociologisk vidensmedarbejder ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, Bjarke Schønwandt Mortensen:

- Det er ikke unormalt, at konfirmationsprocenten svinger lige lidt under et par procentpoint, hvorfor jeg ikke ser faldet som et udtryk for en særlig tendens. Faldet kommer, efter der har været en svag stigning i konfirmationsprocenten de sidste to år. Men overordnet ligger konfirmationsprocenten stabilt omkring de 70 %, hvilket den har gjort siden 2007.

LÆS MERE: Folkekirken i tal - Konfirmation

Også andelen af folkekirkelige begravelser er stabilt. I 2019 blev 82,7 % af de afdøde begravet af en præst fra folkekirken, hvilket stort set er det samme som i 2018.

Se alle nøgletallene i grafikken herunder, eller besøg Folkekirken i tal, hvor du kan dykke ned i de nye statistikker over medlemmer, ind- og udmeldelser, kirkelige handlinger m.m.