Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Krav om mundbind gælder også i folkekirken

Fra torsdag den 29. oktober skal du bære mundbind eller visir i folkekirkens lokaler med offentlig adgang.

" "

Når du fremover skal besøge kirken, skal du huske mundbind.

Nanna Rønnov Johansen

Bemærk: Artiklen er blevet opdateret efter regeringens pressemøde den 7. december.

Til og med den 28. februar 2021 har regeringen udvidet kravet om at bære mundbind eller visir til også at gælde i kultur- og kirkeinstitutioner. 

Onsdag aften opdaterede Kirkeministeriet FAQ'en (hyppigt stillede spørgsmål og svar) om coronarestriktionerne i folkekirken, så der nu også er retningslinjer om brug af mundbind.

Når du besøger eller deltager i en aktivitet i folkekirken i et lokale med offentlig adgang (for eksempel Allehelgensgudstjeneste), skal du overholde det gældende krav om brug af mundbind. 

Du skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når du går ind og ud af lokalet, og når du bevæger dig rundt i lokalet. 

Generelle undtagelser

Følgende grupper af personer er generelt undtaget fra kravet om at bruge mundbind eller visir:

  • Personer, der er under 12 år.
  • Personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

Undtagelser i kirken

Kravet om mundbind gælder ikke, når du sidder ned eller knæler under aktiviteten. Heller ikke når du som led i en kirkelig handling kortvarigt rejser dig op, for derefter at sætte dig ned igen på samme plads.

Kravet gælder ikke for præster og andre forkyndere eller ansatte og frivillige, som hjælper til under ceremonien. 

Kravet gælder heller ikke deltagere, som har en central rolle i den konkrete ceremoni, for eksempel:

  • Dåbsbarn/-forældre og faddere, når dåbshandlingen finder sted
  • Konfirmander
  • Brudepar (inklusiv personer som bistår brudeparret i forbindelse med ceremonien)
  • De nærmeste efterladte ved bisættelser og begravelser (inklusiv kistebærere). Undtagelsen gælder ikke nødvendigvis hele begravelsesfølget.

Nadver

Hvis du ønsker at modtage nadver, er du omfattet af undtagelsen om ikke at skulle bære mundbind under den konkrete kirkelige aktivitet. 

Der er derfor ikke krav om, at du bærer mundbind eller visir, når du går op til alteret og senere går tilbage til din plads. 

Mundbindet kan dog være et godt supplement til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om afstand og hygiejne, som under alle omstændigheder bør overholdes.

Konfirmandundervisning

I forbindelse med konfirmandundervisning gælder de almindelige regler for brug af mundbind i folkekirkens lokaler. 

Det betyder, at de kommende konfirmander skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de går ind og ud af lokalet, og når de bevæger sig rundt i lokalet. Kravet gælder ikke, når konfirmanderne sidder ned.

Kravet om mundbind eller visir gælder heller ikke for konfirmander, der optræder eller er med til at foretage kirkelige aktiviteter som led i undervisningen.

Babysalmesang, ældrecafé, fællesspisning og andre arrangementer

Her gælder de almindelige regler for brug af mundbind i folkekirkens lokaler. 

Det betyder, at deltagere på 12 år og derover skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de går ind og ud af lokalet, og når de bevæger sig rundt i lokalet. Kravet gælder ikke, når deltagerne sidder ned.

Kravet om mundbind eller visir gælder ikke for personer, som er i færd med at medvirke i en aktivitet, optræde og lignende.

Menighedsrådsmøder og -valg

I forbindelse med menighedsrådsmøder, provstiudvalgsmøder m.m. med offentlig adgang, gælder de almindelige regler for brug af mundbind i folkekirkens lokaler.

Menighedsrådets medlemmer skal dog ikke bære mundbind eller visir under mødet, når vedkommende for eksempel står ved en tavle.

Krav om anvendelse af mundbind eller visir gælder ikke, hvis et møde bliver afholdt uden offentlig adgang.

Kravet om mundbind eller visir gælder også ved valghandlinger i forbindelse med valg til menighedsråd.

På kirkekontoret

Hvis der er offentlig adgang til kirkekontoret, gælder de almindelige regler for brug af mundbind i folkekirkens lokaler.

Det betyder, at besøgende på 12 år og derover skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de går ind og ud af kirkekontoret, og når de bevæger sig rundt på kirkekontoret. 

Kravet gælder ikke, når de besøgende sidder ned.

Når kirkekoret øver

Kravet om mundbind eller visir gælder ikke for ansatte eller frivillige, når de øver kor indendørs i lokaler, hvor der ikke er offentlig adgang. 

Her gælder fortsat reglerne om arealkrav (4 m2 pr. person) og afstandskrav ved sang (2 m fra næsetip til næsetip).

 

Læs mere om de gældende retningslinjer, som du skal være opmærksom på, hvis du deltager i gudstjenester og andre aktiviteter i kirken: Hvilke coronaregler gælder i kirken?