Nyheder
Nyheder

Nu skal kirkernes klimatiltag udvikles

Den Folkekirkelige Udviklingsfond prioriterer i 2021 projekter, som gør kirken mere bæredygtig og miljøvenlig. 

Støtten fra udviklingsfonden skal primært gå til grønne tiltag i kirkerne.

Nanna Rønnov Johansen

'Klimaet & Kirken' er indsatsområdet for Den Folkekirkelige Udviklingsfond, som i 2021 vil gøre sit for den grønne omstilling i Danmark. 

Da et bredt flertal i Folketinget i 2019 præsenterede en klimalov med mål om, at Danmark reducerer sin udledning af drivhusgasser med 70 procent i 2030, rejste det spørgsmålet, om også folkekirken skulle have et fast defineret mål for, hvor meget udledning af drivhusgasser fra kirkens bygninger og jorde skal reduceres. 

Det satte folkekirken ikke fælles mål for, blandt andet fordi nærdemokratiet ved de lokale kirker ikke kan overtrumfes af centrale tiltag. 

Grønne tiltag vokser ikke desto mindre stærkt i kirken. 

- Folkekirken er en del af samfundet og vil derfor gerne bidrage til at løse samfundsmæssige problemer, skriver udviklingsfonden på Kirkeministeriets hjemmeside.

Mange kirker er allerede certificerede som "Grøn Kirke" i netværket af samme navn, som handler om at gøre kirken mere klima- og miljøvenlig. 

LÆS MERE: Grøn omstilling vinder frem i kirkerne

Fakta

Den Folkekirkelige Udviklingsfond

Hvert år kan danske kirker søge om økonomisk støtte til initiativer, der fremmer udviklingen af folkekirkens arv og virke, hos Den Folkekirkelige Udviklingsfond.

 

Den Folkekirkelige Udviklingsfond blev etableret i 2007 og uddeler cirka 2 millioner kroner årligt. 

 

I alt har 205 projekter fået støtte fra udviklingsfonden. Du kan læse om alle projekterne på Kirkeministeriets hjemmeside.

Hvem bestemmer?

Ansøgninger om støtte fra udviklingsfonden bliver vurderet af budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden

 

Budgetfølgegruppen består af en biskop, en repræsentant for Danmarks Provsteforening, en stiftskontorchef, en repræsentant fra Landsforeningen af Menighedsråd og en repræsentant fra Kirkeministeriet.

 

Den danske Præsteforening bliver også inddraget i bedømmelsen af ansøgningerne.

Støtte til klimavenlige løsninger

Udviklingsfondens fokus på klimaet betyder, at støtten primært skal gå til projekter med grøn omstilling i folkekirkens bygninger, på kirkegårde, jordområder og i det daglige virke. 

Udviklingsfonden siger om beslutningen:

- Den Folkekirkelige Udviklingsfond vil med indsatsområdet 'Klimaet og kirken' bidrage til at fremme grøn omstilling og klimavenlige løsninger med respekt for den historiske arv, som folkekirken har ansvaret for.

Ansøgningsfristen for projekter, der ønsker at opnå støtte, er den 1. november 2020.

LÆS OGSÅ: Unge får udviklingsmidler

Skal din kirkes grønne projekt søge støtte?

Den Folkekirkelige Udviklingsfond giver både støtte til udvikling af nye initiativer og videreudvikling af nuværende initiativer.

 

Læs mere om ansøgningsprocessen og vilkårene for støtte på Kirkeministeriets hjemmeside.