Nyheder
Nyheder

Nyt akademi giver studerende forsmag på præsteembedet

I Favrskov Provsti vil det nye Akademi for Præstekadetter tilbyde studerende et relevant studiejob, hvor de kan få indsigt i præsteembedet og praktisk erfaring med arbejdet i folkekirken. Biskop kalder ordningen historisk.

De nye præstekadetter, forrest og bagud: Gaute Holm-Hansen, Valdemar Mahon Ringmose, Laura Kjærgaard Fischer, Anne-Petra Bandringa, Anne Marie Munk Sørensen og akademileder Eva Pedersen. Foto: Helle Arensbak

Andreas Lindbjerg Nielsen

I Eva Pedersens første uge som præst havde hun én begravelse, én gudstjeneste, to hold konfirmander og et menighedsrådsmøde. Ingen af delene havde hun prøvet før.

- Det var en stejl læringskurve. Det var de første par år i det hele taget. Faktisk husker jeg det som angstprovokerende - særligt når det, man skal lære, mens man gør det, er at undervise 28 konfirmander eller begrave et elsket menneske, siger Eva Pedersen, som til daglig er sognepræst i Hinnerup og skal lede det nye akademi med foreløbigt fem elever.

Et af hovedformålene med studiejobordningen er ifølge Eva Pedersen at gøre overgangen mellem studie og arbejdsliv mere glidende, så unge præstekandidater ikke bliver skræmt væk fra at søge embede i folkekirken. På akademiet kommer præstekadetterne derfor i nærkontakt med de arbejdsopgaver og udfordringer, der er som folkekirkepræst. Det kan være at skrive og holde prædiken, at tilrettelægge og afholde gudstjenester eller konfirmandundervisning.

I en pressemeddelelse kalder biskop Henrik Wigh-Poulsen ordningen, som er båret og understøttet af de lokale menighedsråd i provstiet, for historisk:

- Akademi for Præstekadetter er med til at skrive kirkehistorie. Det er første gang, at der er indført en ordning i folkekirken, hvor et provsti kan tilbyde faglige lønnede studiejobs på akademikeroverenskomst til teologistuderende i en længere ansættelsesperiode.

LÆS MERE: Ny vej til præsteembedet

Præstekadet: Jobbet kan forhåbentlig give afklaring

En af de kommende præstekadetter er den studerende Anne Marie Munk. Hun skal i gang med sin kandidat i teologi på Aarhus Universitet efter sommerferien og er i tvivl om, hvorvidt hun vil være sognepræst efter studiet.

- I starten tænkte jeg ikke, at jeg skulle være præst. Det er noget jeg langsomt er blevet mere opsat på i årenes løb. Men jeg har også en vis ærefrygt for, hvordan det er derude.

Derfor kom studiejobbet på Akademi for Præstekadetter som sendt fra himlen.

- Jeg tror og håber, at det kan være med til at afklare, om præsteembedet er det rette for mig. Og hvis det er, vil jobbet sandsynligvis også smitte positivt af på min motivation for studierne.

Anne Marie Munk fortæller, at flere af hendes studiekammerater har det som hende, at de går og leger med tanken om at blive præst og gerne vil have mere jord under neglene. Noget man for eksempel kan få ved selv at opsøge en praktikplads i en kirke. Men det er ofte en kort periode, og selvom det ikke er det afgørende, så betyder det faktisk noget, at jobbet er lønnet.

- Det betyder, at jeg kan få det til at hænge sammen uden at skulle ud at have et ekstra studiejob ved siden af, siger hun.

Skal afbøde præstemangel

Et andet formål med den nystartede studiejobordning i Favrskov Provsti er i et længere og større perspektiv at imødegå den tiltagende præstemangel, som de fleste maler op for fremtiden. Provst Anders Bonde skriver på akademiets hjemmeside:

- Formålet med Akademi for Præstekadetter er således at bygge bro mellem det akademiske studium og præsteembedet med det sigte at tiltrække og fastholde præster i folkekirken.

LÆS MERE: Biskopper: Universiteter uddanner for få teologer 

I efteråret 2018 afgav ’Udvalget om præstemangel’ en betænkning til Kirkeministeriet, hvor de kommer med en række opfordringer til at dæmme op for en fremtidig præstemangel. Her råder de op til flere gange til, at der etableres relevante studiejob til de studerende foruden de aftagerpaneler, som allerede eksisterer på universiteterne.

Mere uforpligtende rammer

En af udvalgets medlemmer, formand for Præsteforeningen, Per Bucholdt Andreasen, hilser ikke overraskende tiltaget i Favrskov Provsti velkommen.

- Jeg synes, det er et rigtig spændende initiativ. Mange studerende er fremmede over for den kirkelige verden, så et fagrelevant studiejob kan give kontant, praktisk erfaring med, hvad præstegerningen egentlig indebærer, siger Per Bucholdt Andreasen.

Han mener, at det især kan være gavnligt i den afklaringsfase, som mange – deriblandt Anne Marie Munk – befinder sig i:

- Vi ved, at en del unge præster forlader jobbet igen efter nogle år. Derfor er det godt at finde ud af, om det er noget for dem på en mere uforpligtende måde og under kontrollerede rammer, siger Per Bucholdt.

LÆS MERE: Betænkning fra Udvalget om præstemangel (pdf) 

Også Anne Marie Munk håber, at flere af hendes studiekammerater fremover vil kunne få samme mulighed som hende:

- Jeg håber, at der kommer flere af den slags ordninger rundt omkring. Så er der flere tvivlere, der kan blive afklarede, og flere vælger måske at gå præstevejen i sidste ende.

Akademi for Præstekadetter i Favrskov Provsti åbner den 22. august med en festgudstjeneste kl. 17.00 i Nr. Galten kirke.

Fakta

Om Akademi for Præstekadetter

  • Favrskov Provsti er initiativtager til projektet og står sammen med Aarhus Stift bag Akademi for Præstekadetter. Projektet løber som forsøg i perioden 2019-21. 
    Evaluering sker i samarbejde med Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.
  • Ansættelser sker på bacheloroverenskomst under Den danske Præsteforening. 
  • Fem præstekadetter er ansat fra medio august 2019 i en periode af maks. 2 år med et lønnet ugentligt timetal på cirka 10 timer.
  • Det er et krav til kadetterne, at de har en bachelorgrad i teologi og er aktive på den teologiske kandidatuddannelse.
  • Akademi for Præstekadetter holder til i Hadsten. I akademiet bliver præstekadetterne klædt på til arbejdsopgaverne i menighederne under ledelse af akademileder, sognepræst Eva Pedersen, der er frikøbt 25% til formålet og provstiets projektmedarbejder Anne Dorte Nørby.