Nyheder
Nyheder

Ny vej til præsteembedet

Andre end teologer får nu adgang til at blive præster. En to-tre årig efteruddannelse skal afhjælpe problemet med præstemangel.

I fremtiden kan mennesker med en humanistisk kandidatuddannelse måske få adgang til at blive præst.

Lars Ulrick Lousdal

Inden for få år vil mange præster gå på pension, og det risikerer at efterlade mange prædikestole tomme om søndagen. Denne udsigt til præstemangel imødekommer Kirkeministeriet nu med et lovforslag. Det sker på baggrund af en ny rapport, der er lavet af et særligt udvalg.

Undersøgelsen glæder kirkeminister Mette Bock:

- Det grundige udvalgsarbejde har haft en bred deltagelse af repræsentanter fra hele folkekirken, og der har været en tæt dialog med universiteterne undervejs, siger hun. 

Humanistiske præster

Det såkaldte Præsteudvalg foreslår, at det ikke kun skal være teologer, som skal have mulighed for at trække i præstekjolen. I fremtiden får personer med en humanistisk kandidatuddannelse chancen for at tage en særlig teologisk tillægsuddannelse, der giver dem adgang til at arbejde som præster. Forløbet bliver skræddersyet til den enkelte kandidat.

LÆS OGSÅ: Sådan bliver du præst

Præster i pensionsalderen

Rapporten fra præsteudvalget viser, at 20 procent af de nuværende præster i folkekirken er over 60 år. Det betyder, at mange af dem inden for få år vil gå på pension. Samtidigt er der færre studiepladser på teologistudiet og dermed færre nyuddannede kandidater. Rapporten fastslår også, at erfarne præster i større grad end tidligere søger andre stillinger i og uden for folkekirken i løbet af deres arbejdsliv. 

LÆS OGSÅ: Flere unge skal overveje at blive præst

Drøftelser og debat

Præsteudvalget har også undersøgt de arbejdsvilkår og forhold, der påvirker rekrutteringen og fastholdelsen af præster i folkekirken. Her har de drøftet, at sognestrukturen over en årrække er blevet suppleret med mange nye typer præster. Eksempelvis sygehuspræster og studiepræster.

Kirkeminister Mette Bock er meget glad for, at spørgsmålet om præstemangel er blevet analyseret:

- Nu ser jeg frem til den videre debat om spørgsmålet. Vi har nu et godt grundlag for at kunne justere i tide, hvor det måske er nødvendigt, siger ministeren. 

LÆS OGSÅ: Nyt udvalg skal gøre det mere attraktivt at være præst

Fakta

  • Lovforslaget skal vedtages i Folketinget.
  • Præstemangeludvalget anbefaler, at ordningen kommer til at gælde i 10 år, hvorefter den skal evalueres.
  • Der findes allerede en speciel paragraf 2-ordning, hvor ikke-teologer kan søge om at blive præst. Paragraffen er dog tiltænkt som en undtagelse. Derfor får kun en til to personer hvert år mulighed for at søge en præstestillingen på den måde.