Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Regeringen sløjfer folkekirkens undtagelse fra ligebehandlingsloven

Efter opfordring fra biskopperne fjerner regeringen nu folkekirkens særlige undtagelse i ligebehandlingsloven, så menighedsråd ikke længere må fravælge præster på grund af deres køn.

Kirkeminister Louise Schack Elholm

Kirkeminister Louise Schack Elholm udsteder en ny bekendtgørelse, som ophæver undtagelsesbestemmelsen fra ligebehandlingsloven hvad angår præstestillinger i folkekirken.

Folkekirken har ligesom andre trossamfund i mange år haft en undtagelse fra ligebehandlingsloven fra 1978, som betyder, at det ikke er forbudt at lægge vægt på køn, når et menighedsråd skal vælge sin nye præst. Den undtagelse fjerner regeringen nu.

Folkekirkens biskopper har i fællesskab opfordret til, at undtagelsen fjernes, fordi de anser den for at være utidssvarende og unødvendig. De missionske bevægelser har haft et andet syn på bestemmelsen og har blandt andet lagt vægt på dens betydning for et kirkesyn, som historisk har kunnet rummes i folkekirken, og som fortsat deles af et lille mindretal.

LÆS MERE: Biskopper til kirkeminister: Afskaf undtagelsen fra ligebehandlingsloven

Kirkeministeren har været optaget af at lytte til både flertallet og mindretallet. Efter sonderingsmøder med folkekirkens parter, er det kirkeministerens vurdering, at der ikke er tungtvejende argumenter for ikke at følge de 10 biskoppers fælles opfordring til at ophæve undtagelsen.

For selvom næsten 60 procent af præsterne og over 40 procent af provsterne i dag er kvinder, må der ikke være tvivl om, at der skal være ligestilling i den danske folkekirke, mener kirkeminister Louise Schack Elholm.

- Min konklusion efter samtaler med repræsentanter for både flertallet og mindretallene i folkekirken er, at bestemmelsen i dag har mere symbolsk end praktisk betydning for folkekirken. Og selvfølgelig skal der være ligestilling mellem mænd og kvinder i folkekirken på samme måde som i andre dele af det danske samfund. Det ændrer ikke på, at vi fortsat har en rummelig folkekirke, hvor det enkelte menighedsråd selv vælger sin præst. Derfor er jeg også nået til den konklusion, at det rigtige at gøre er at afskaffe undtagelsen fra ligebehandlingsloven for folkekirken, sådan som biskopperne har opfordret til.

Kirkeminister Louise Schack Elholm udsteder nu en ny bekendtgørelse, som ophæver undtagelsesbestemmelsen fra ligebehandlingsloven hvad angår præstestillinger i folkekirken.

Det vil herefter ikke længere være lovligt i folkekirken at indstille, ansætte eller fravælge kandidater på baggrund af deres køn.

Læs hele pressemeddelelsen på Kirkeministeriets hjemmeside.