Nyheder
Nyheder

Større fattigdom giver kirken nye udfordringer

I dag markerer København Hjemløsedagen. Men fattigdom breder sig også til nye områder, og kirken må orientere sig mere mod socialt arbejde, lyder det fra Kirkens Korshær

Vi ser dem i storbybilledet; på Kultorvet i indre København eller foran Magasin ved Kongens Nytorv. Samfundets særligt udsatte, der har fået gaden som hjem. Vi ser dem, men vi lægger måske ikke rigtig mærke til dem.

Det skal Hjemløsedagen hjælpe med at råde bod på. Den afholdes i dag den 17. oktober på Rådhuspladsen i København. Her vil man gøre opmærksom på de omkring 6000 mennesker i Danmark, der lever på gaden

Fattigdom har spredt sig

Men det er ikke kun i København, man bør have fokus på samfundets udsatte. Social nød er stigende i andre dele af landet og hos nye befolkningsgrupper, melder Kirkens Korshær. På landet vokser fattigdommen, og antallet af hjemløse mellem 18 og 24 år er steget med 80 procent fra 2009 til 2013.

- Mens kvinder flytter fra udkantsområderne for at få uddannelse, er der en stor gruppe af yngre mænd i 20‘erne, der er efterladt uden jobs og med faldende boligpriser. De udgør en ny underklasse, siger udviklingschef for Kirkens Korshær, Jesper Rønn-Simonsen.

Korshærspræst Søren Nielsen fra Holstebro er enig i, at fattigdomsbilledet har ændret sig. På varmestuen i Holstebro mærker de en større efterspørgsel på hjælp, især fra kommunens landområder.

- Holstebro er en by med næsten 40.000 indbyggere, men både i byen og på landet er der et kæmpe behov for julehjælp og anden økonomisk hjælp, siger han.

Også hos varmestuen i Esbjerg oplever de et større behov for hjælp; her er det i stigende omfang de unge, der er tale om. Kirkens Korshær leder i øjeblikket efter årsager til den nye situation. Er den nye gruppe af hjemløse en konsekvens af kontanthjælpsreformen eller for høje boligpriser?

- Vi er lige nu i gang med at indsamle empiri. Forskellige årsager kalder på forskellige løsninger, siger Jesper Rønn-Simonsen.

Kirkerne må træde til

Kirkens Korshær er især repræsenteret i belastede kvarterer i industribyerne. Men med den nye udvikling overvejer de, om de skal være tilstede andre steder i landet. Dog er meldingen klar:

- Folkekirkens menigheder har en stor opgave foran sig med at orientere sig mod socialt arbejde.

Det er sognepræst og medlem af arbejdsgruppen Kirken på Landet Birgitte Rosager Møldrup enig i.

- Før i tiden var der ikke tradition for diakoni i organiseret form på landet, fortæller hun. Men udviklingen kalder på nye tiltag. Det er nødvendigt at integrere kirkens sogne i det sociale arbejde og gøre diakoni til et bredt folkekirkeligt begreb, forklarer Birgitte Møldrup og tilføjer:

- Tidligere var diakoni noget, der hørte under en særlig kirkelig retning, men nu er der brug for, at diakoni bliver en indbygget del af kirken.

Læs også:

Kirkens Korshær inviterer folkekirkens menigheder til et samarbejde om socialt arbejde lokalt. Læs om det her

Organisationen Samvirkende Menighedsplejer støtter det kirkelige sociale arbejde, der finder sted i mange af landets sogne. Læs om det her

Læs mere om kirkens sociale arbejde:

Kirken sætter fokus på socialt arbejde
Kirken styrker socialt arbejde 
Kirkens sociale arbejde - Diakoni

Hjemløsedagen: Hjemløsedagen afholdes hver år den 17. oktober på FN's internationale fattigdomsdag. Læs mere om Hjemløsedagen her 

Af Sara From Lyng