Fortsæt til hovedindholdet
Konfirmation
Populære konfirmationsord

Populære konfirmationsord

Efter præsten har velsignet konfirmanden ved alteret, får konfirmanden ofte læst et bibelvers eller salmevers op: Konfirmandens eget konfirmationsord.

Konfirmationsordet er oftest et vers fra Bibelen, som konfirmanden kan tage med sig videre.

Nogle steder er det præsten, der vælger konfirmationsordet, andre steder vælger konfirmanden det.

Også blandt konfirmationsord er nogle bibelvers særligt populære. Herunder kan du se et udvalg af populære konfirmationsord. Måske er det et af disse ord, du selv havde eller får som konfirmand.

Under hvert konfirmationsord kan du se en henvisning til Bibelen, der indeholder et link. Trykker du på linket, kommer du over på Bibelen Online, hvor du kan læse bibelverset i sin helhed.

LÆS OGSÅ: Sådan foregår konfirmation

Konfirmand og præst. Ved konfirmationen får hver konfirmand sit eget konfirmationsord. Se de mest populære her.

Tro, håb, Jesus og Gud 

De, der håber på Herren, får nye kræfter, de får vinger som ørne. (Es, 40, 31)

Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. (Matt, 28, 20)

Frygt ikke, tro kun! (Mark, 5, 36)

Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind, og din næste som dig selv. (Luk, 10, 27)

Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. (Joh, 8, 12)

Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. (Joh, 11, 25)

Jeg er vejen og sandheden og livet. (Joh, 14, 6)

Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses. (Hebr, 11, 1)

Fred, fattigdom og at vælge

Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. (Matt, 5, 9)

Gå hen og sælg alt, hvad du har, og giv det til de fattige. (Mark, 10, 21)

Den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten. (Joh, 8, 7)

Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode. (Rom, 12, 21)

Kærlighed, næstekærlighed og venskab

Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke. (5 Mos, 31, 6)

Elsk jeres fjender, og bed for dem, der forfølger jer. (Matt, 5, 44)
 

Du skal elske din næste som dig selv. (Matt, 22, 39)

Som I vil, at mennesker skal gøre mod jer, sådan skal I gøre mod dem. (Luk, 6, 31)

For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. (Joh, 3, 16)

Som Faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer; bliv i min kærlighed. (Joh, 15, 9)

Kærligheden gør ikke næsten noget ondt. Kærligheden er altså lovens fylde. (Rom, 13, 10)

Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind (...) Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. (1 Kor, 13, 4 og 7)

Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. (1 Kor, 13, 12)

Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden. (1 Kor, 13, 13)

For dette er det budskab, I har hørt fra begyndelsen: Vi skal elske hinanden. (1 Joh, 3, 11)

Frygt findes ikke i kærligheden, men den fuldendte kærlighed fordriver frygten. (1 Joh, 4, 17-18)