Fortsæt til hovedindholdet
Konfirmation
Sådan foregår konfirmation
Selve konfirmationen foregår ved alteret.

Sådan foregår en konfirmation i kirken

Konfirmation begynder med, at konfirmanderne går ind i kirken og sætter sig på deres særlige pladser. Efter indgangsbøn, en salme, læsning fra Bibelen og en kort prædiken, holder præsten tale til konfirmanderne.

Præstens tale til konfirmanderne kan også indgå som del af prædikenen. Man beder måske også en kort bøn. Derefter siger præsten, konfirmanderne og alle i kirken trosbekendelsen i fællesskab.

Når konfirmanderne har fundet deres plads i kirken, bliver der bedt indgangsbøn, sunget salmer og læst fra Bibelen. Præsten holder også en tale til konfirmanderne.

Når konfirmanderne har fundet deres særlige plads i kirken, bliver der bedt en indgangsbøn, sunget salmer og læst fra Bibelen. Præsten holder også en tale til konfirmanderne. 

Præsten, konfirmanderne og alle andre i kirken siger trosbekendelsen i fællesskab.

Præsten, konfirmanderne og alle andre i kirken siger trosbekendelsen i fællesskab. 

Den egentlige konfirmation foregår oppe ved alteret.

Den egentlige konfirmation foregår oppe ved alteret. 

Præsten velsigner konfirmanden og slutter ofte konfirmationshandlingen af med at læse et bibelvers op: Konfirmandens eget konfirmationsord.

Præsten velsigner konfirmanden og slutter ofte konfirmationshandlingen med at læse et bibelvers op: Konfirmandens eget konfirmationsord.

Til sidst beder præsten og konfirmanderne Fadervor sammen inden konfirmanderne går ned i kirken og finder deres pladser.

Til sidst beder præsten og konfirmanderne Fadervor sammen inden konfirmanderne går ned i kirken og finder deres pladser. 

Resten af konfirmationsgudstjenesten foregår som en almindelig gudstjeneste med bøn og salmer. I mange kirker slutter gudstjenesten med at præsten og konfirmanderne går ud i procession.

Resten af konfirmationsgudstjenesten foregår som en almindelig gudstjeneste med bøn og salmer. I mange kirker slutter gudstjenesten med at præsten og konfirmanderne går ud i procession. 

Udenfor kirken er det tid til lykønskninger fra venner og familie.

Udenfor kirken er det tid til lykønskninger fra venner og familie.

Efter konfirmationen samles konfirmanderne ofte i kirken til en fælles fotografering.

Efter konfirmationen samles konfirmanderne ofte i kirken til en fælles fotografering. 

Hvordan foregår konfirmationsritualet?

Den egentlige konfirmation foregår oppe ved alteret, hvor du som konfirmand knæler. Præsten siger dit navn, og mange steder er der tradition for, at konfirmandens familie rejser sig, når navnet bliver nævnt.

Derefter er der to muligheder i ritualet til konfirmation: Enten spørger præsten, og konfirmanden bekræfter trosbekendelsen ved at svare ja og bliver velsignet. Eller konfirmanden skal ikke svare, men modtager med det samme velsignelsen ved, at præsten lægger hånden på konfirmandens hoved. I begge tilfælde slutter præsten ofte med at læse et bibelvers op: Konfirmandens eget konfirmationsord.

I beder fadervor sammen

Selve konfirmationen slutter med at konfirmanderne og præsten i fællesskab beder fadervor. Derefter går konfirmanderne tilbage til deres pladser. Resten af gudstjenesten forløber som en normal gudstjeneste med bøn og salmer.

Konfirmationen slutter i mange kirker med, at konfirmanderne og præsten går ud i procession.