Ressourcebank

Aften med konfirmandforældre 
om valg

Af religionspædagogisk konsulent Marianne Arup Fischer

VALG SAMMEN OG HVER FOR SIG: De unge står i en livsfase fuld af valg. Denne aften med forældrene sætter fokus på det valg, forældrene står med, nemlig hvordan og hvor meget man vil forsøge at påvirke dem. 

Oplægget er tænkt som en afslutning på en konfirmandforældreaften, hvor man f.eks. først har gennemgået undervisningsforløbet eller konfirmationen. Afhængigt af hvor talende forældrene er, vil oplægget tage ca. 30 min. På forhånd kan præsten sende et link til folk&kirke-magasinet Valg og fx fremhæve artiklerne xx, xx og xx.

Præstens introduktion

Man har fra gammel tid talt om, at ved konfirmationen træder de unge ind i ”de voksnes rækker”.  I gamle dage kom man ud at tjene, når man var blevet konfirmeret. Så konkret træder de unge i dag ikke ind i de voksnes rækker. Alligevel så er teenageårene den periode, hvor barn-forældre-forholdet forandrer sig. 

En af de største udfordringer ved at have teenagere er alle de valg, de unge står med, og hvor man som forældre skal vælge, hvordan og hvor meget man vil forsøge at påvirke dem. På den ene side er de på vej til at blive voksne, og som forældre skal man til at give slip på dem. På den anden side er spørgsmålet, om man bare skal give fuldstændigt los og selv lade dem vælge frit på alle hylder af tilværelsen.

Hvordan kan man som forældre vise sin kærlighed og samtidig skærme sine børn mod alt for store knubs uden at tage deres valgmuligheder og frihed fra dem?

I skal nu i små grupper skal I tale om, hvordan I oplever valg som noget negativt/positivt i jeres eget liv og i forhold til jeres børn, og hvor I hver især oplever at grænserne går for, hvor meget I ønsker at påvirke jeres børn.

I har 30 minutter til at snakke sammen i. Det er ikke nødvendigt at nå alle spørgsmål igennem. Hvis der er spørgsmål, I ikke finder relevante, så gå videre til det næste. Det vigtige er, at I deler jeres overvejelser om det at træffe valg. 

(Præsten går rundt mellem bordene, lytter og forsøger at få gang i samtalen, hvis den går trægt.)

Spørgsmål til diskussion

1. Kan du huske nogle af de valg du stod overfor, da du var omkring de 15 år?

2. Hvordan håndterede du dem og hvor meget var dine forældre indblandet?

3. Om hvilke ting i jeres liv vil I sige, at I ikke selv har valgt, men at det bare var sådan, det blev?

4. Hvor tænker I, at I i jeres liv har taget aktive valg/fravalg og dermed selv givet jeres liv retning?

5. Hvordan har det valg at få børn påvirket andre valg i jeres liv?

6. Læs artiklen ”Du har et valg” i Folk og Kirke. Kender du til angsten for at træffe valg?

7. Hvad har hjulpet dig i dit liv, når du har skulle træffe valg? (F.eks. en livsanskuelse, et sæt af holdninger, værdier…)

8. Hvordan kan vi hjælpe vores unge til at træffe gode valg i forbindelse med alkohol og stoffer?

9. Hvordan opfatter dit barn de mange valgmuligheder de unge har? (fritidsinteresser, tøj, sprog, uddannelse…)

10. Hvilke af dit barns valg blander du dig i? (lektielæsning, valg af kammerater, valg af fritidsinteresser, valg af mad/slik…)

11. Hvad tænker du er en god metode, hvis du gerne vi have indflydelse på dit barns valg?

12. Hvem har truffet beslutningen om at dit barn skal konfirmeres? Var det til diskussion?

13. Kom med forskellige eksempler på hvordan I vælger at håndtere forskellige konfliktsituationer med jeres teenager.

 

Slut aftenen af med at synge 728: Du gav mig, O Herre, en lod af din jord. Og giv forældrene et nummer af folk&kirke 2020 med hjem.