Ressourcebank

Filosofisk bad: Hvad nu hvis - om valg og vilje

Af studiepræst Søren Kjær Bruun

HVAD NU HVIS? Temaet valg og vilje bruges her til et såkaldt filosofisk bad, en filosofisk undersøgelse, sammen med en gruppe universitetsstuderende.

Til efteråret inviterer studiepræsterne på Frederiksberg Campus studerende til Filosofisk bad i Sct. Thomas kirke på Frederiksberg. Arrangementet varer fem kvarter og afsluttes med et glas vin og snacks. Vi begynder kl. 19.00 med et kort oplæg og taler derefter om vilje og valg. Under overskriften HVAD NU HVIS? tager vi fat på de valg, som vi dagligt træffer, og de ting, vi hver især sætter vores vilje ind på. Ved hjælp af fem små øvelser forsøger vi sammen at finde ud af, hvad vilje og valg er for noget og hvordan viljen kan påvirkes og måske ændres. 

Emnet er inspireret af den seneste og meget vedkommende udgave af magasinet Folk & Kirke. Her fortæller aktivisten Henrik Vindfelt, præsten Hanne Uhre, kokken Claus Meyer, soldaten Søren Sjøgren og flere andre ærligt og personligt om livets lette og svære valg. Med dette temanummer åbnes mulighed for spændende samtaler om et væsentligt emne, og det er oplagt læsning for studerende af alle slags.

Filosofisk Bad

Hvad nu hvis?

INTRO VED PRÆSTEN: De fleste danskere elsker at arbejde og arbejder hellere for meget end for lidt. Hvorfor? Måske ligger der i dybt inde en ængstelse for ikke at slå til. En ængstelse for at få noget eller erhverve sig noget at uden have gjort sig fortjent til det. Vi vil så gerne gøre os fortjent til det hele, og det er da helt utroligt i et land, hvor den grundlæggende religiøse tanke er denne: Det vigtigste, det du virkelig skal leve af fra dag til dag, det kan du og ingen gøre sig fortjent til, for det er allerede givet. Det ligger allerede klar, parat til at blive taget i brug. Morgendagen ligger klar til dig, hvordan din dag så end har været, når du tager afsked med den. 

Alligevel salter og gruser vi vores kalenderblade med protestantisk præcision, for hvad nu hvis? Hvad nu, hvis jeg får en kæreste? Hvad nu, hvis jeg ikke får en kæreste? Hvad nu, hvis jeg består eksamen? Hvad nu, hvis jeg ikke består eksamen? Hvad nu, hvis jeg får et arbejde? Hvad nu, hvis jeg ikke får et arbejde? 

Dagens mange glæder og andre menneskers nærvær kan druknes i bekymring for morgendagen. Hvordan går det til? Det skyldes måske, at vi gør disse ting, planlægningen og bekymringen, med vilje – du med din vilje og jeg med min. Hver eneste dag vælger vi med vilje, vi sætter vores vilje ind. 

Men hvad nu hvis? Hvad nu, hvis du begyndte at tænke anderledes om dig selv, morgendagen og din vilje og evne til at vælge? Hvad nu hvis, du begyndte at tænke over dette: Hvordan vælger din vilje? Hvad vælger den med? Og er der noget, du ikke kan vælge? Velkommen til Filosofisk Bad. Her hjælper vi hinanden med at tænke og med at tænke sammen gennem følgende fem små øvelser om vilje og valg

1. Enten – Eller. Opstil en lille liste med ti valg. Det skal være et enten – eller. For eksempel: Østen eller vesten, visdom eller fornuft, by eller land. I kan selv udfærdige valgene og prøve dem af på hinanden. De må gerne være morsomme og udfordrende. Noter jeres valg og drøft dem. Og drøft det menneske, der kommer ud af et sådant enten – eller. Hvilken slags menneske er det? Og hvis vilje er der på spil? Er det et sandt udtryk for et menneskes vilje at vælge på denne vis? Og hvad kaldes denne type valg?

2. ”Hvad er det, du vil?” Sådan siger vi til ofte til hinanden, når vi ikke kan beslutte os. Dette ”hvad” kan være svært at få fat på. Hvad vil du, og hvad driver dig? Prøv at besvare spørgsmålet enkelt og kort.

3. En andens vilje. Overvej, om du har deponeret din vilje hos et andet menneske eller givet et andet menneske ret til at vælge for dig og at ville noget på dine vegne. Og i så fald: Hvordan er det at holde sin vilje tilbage? Hvordan er det at give afkald på den og overgive den til en anden?

4. Det givne. Drøft indbyrdes ting og forhold i jeres liv, som ikke kan vælges og som I ikke har valgt. Hvad betyder det for et menneske, at der findes ting og forhold i livet, som ikke kan vælges? Hvilke ord kan bedst beskrive en situation, hvor valget er sat ud af kraft?

5. Hvad nu hvis? Er det muligt at tænke anderledes om sin vilje og sine valg, eller leves dit liv efter en algoritme? Kan du ændre din indstilling til dette at vælge? Hvad kræver det af dig, og hvad betyder det for andre? Hvad kan en sådan ændring drives af?