Orienteringsmøde om menighedsrådsvalget

Af Trine Mathiassen Oppfeldt, præst i Egå Kirke

Kirken handler dybest set også om valg. Vi kan helt grundlæggende vælge den til eller fra på egne eller vores børns vegne. Men for at kirken overhovedet kan eksistere, er der også mange valg, der skal træffes i og omkring den. Og det er menighedsrådet, der er med til at tage de beslutninger.

I efteråret 2020 er der menighedsrådsvalg, og i mange sogne er der orienteringsmøde i august. Her er et forslag til en 15-minutters indledning til orienteringsmødet, der tager udgangspunkt i folk&kirke 2020’s måde at tale om eksistentielle valg på.

Indledning: Genfortæl lederen: Valgets tyranni eller artiklen Valget - illusion eller grundvilkår.

Samtaler i små grupper: Lad folk summe over det og bed dem tale sammen om, hvordan de selv tænker på valg ud fra deres eget liv.

Stil dem fx disse spørgsmål: 

  • Tænker du på dit liv som resultatet af dine egne valg, andres valg på dine vegne – eller måske som tilfældigt?
  • Er det godt at leve et liv med meget bevidste valg både i stort og småt? Eller er det bedre tillidsfuldt at læne sig tilbage og se, hvad der sker?

Gå videre til menighedsråd og valg: Gør opmærksom på, at kirken også er resultatet af mange menneskers valg – find inspiration her. Så hvordan skal vi lave kirke her hos os? Giv eksempler på både valg, der allerede er truffet, og hvilke resultater det er blevet til. Kom også med ideer til, hvad der kunne være fremtidige forslag til din lokale kirke: strikkecafé, besøgstjeneste, kaffe-ladcykel, morgensang, anderledes gudstjenester.