Fortsæt til hovedindholdet
Herrens Veje
Ti facts om ottende afsnit af 'Herrens Veje'
Herrens Veje

Ti facts om 'Herrens Veje'

Hvad laver en gadepræst? Hvor stammer titelsangen fra? Hvad symboliserer den kniv, Johannes står med? Her får du ti facts om ottende afsnit af 'Herrens Veje'.

Tryk på pilen i billedgalleriet herunder for at se alle ti facts.

Ti facts om ottende afsnit af Herrens Veje

1. Hvad laver en gadepræst?

August bliver gadepræst, hvor han går rundt på Vesterbro i København og taler med byens udsatte borgere.

Gadepræster arbejder på gaden og går rundt i byen for at tale med de mennesker, de møder, som har lyst til en samtale.

Nogle gadepræster er Korshærspræster, som fokuserer på byens udsatte, andre gadepræster har et bredere fokus eller arbejder særligt med unge. Folkekirken har 14 korshærspræster fordelt over hele landet. De står til rådighed for samfundets mest marginaliserede og udsatte mennesker med problemer som misbrug, psykisk sygdom, ensomhed og hjemløshed. 

De fleste korshærspræster og gadepræster er også ansat som sognepræster ved en kirke.

Læs mere og se video om korshærspræstens arbejde her

Foto: Tine Harden, DR

Ti facts om ottende afsnit af Herrens Veje

2. Hvorfra stammer afsnittets titel 'Den, som går forbi sin næste, går også forbi Gud'?

Som gadepræst møder August en illegal flygtningedreng, der er alvorligt syg. Hans dilemma minder om præstens i lignelsen om den barmhjertige samaritaner: Skal han følge reglerne og gå forbi? Eller stoppe op og vise næstekærlighed? 

Titlen antyder, at August gør det rigtige og den er da også fra slutningen af en prædiken, Martin Luther holdt i 1533 netop over lignelsen om den barmhjertige samaritaner i Lukasevangeliet kap. 10. Den blev holdt hjemme hos Martin Luther og hans kone Käte for en mindre husmenighed, da Luther i 1533 var for syg til at prædike i kirken. Prædikenen blev overleveret i et afskrift og først trykt senere i en huspostille.

Billede: Luther malet af Cranach

Ti facts om ottende afsnit af Herrens Veje

3. Hvorfor handler det hele tiden om at tilgive?

- Han velsigner mig. Eller han tilgiver mig, siger Johannes til Svend, da han forklarer om sin drøm eller nærdødsoplevelse.

'Herrens Veje' kredser igen og igen om tilgivelsen. Christian har brug for sin ven Marks tilgivelse. De to sønner prøver at tilgive deres far, ligesom Johannes og Elisabeth efterhånden har en del at tilgive hinanden. Som præstefamilie er de alle klar over, at tilgivelse er vejen videre, når man har gjort hinanden ondt. Vi skal tilgive hinanden, ligesom Gud har tilgivet os. Men det er lettere sagt end gjort. Derfor er tilgivelse også i virkeligheden et tema, man aldrig helt kan gøre sig færdig med.

Læs om tilgivelse i Bibelen fx. i Efeserbrevet 4
Eller i Kolossenserbrevet 3, som også læses ved kirkebryllupper
Se også, hvad præster, eksperter, kendte og almindelige mennesker har at sige om tilgivelse i dag.

Foto: Tine Harden, DR

TI facts om ottende afsnit af Herrens Veje

4. Hvilken kirke er den med alle sofaerne?

I afsnit otte ser vi flere gange August besøge en kirke, hvor kirkebænkene er skiftet ud med sofaer.

Kirken med sofaerne er ungdomskirken uKirke på Vesterbro i København. uKirke er en del af folkekirken, men retter sig mod de unge. I uKirke kan man komme til alt fra debatarrangementer, sovekoncert og fællesspisning.

Der er tre ungdomskirker i Danmark: uKirke, Brorsons på Nørrebro og UngK i Aarhus. Samtidig er der omkring 25 ungdomspræster rundt i landet, hvor nogle hører til ved en ungdomskirke, andre er knyttet til en lokal kirke, et provsti eller et stift.

Læs mere om ungdomspræster her.

Læs mere om uKirke på deres hjemmeside (eksternt link)

Foto: Sille Arendt

Ti facts om ottende afsnit af Herrens Veje

5. Hvad laver hospitalsimamer og sygehuspræster?

Folkekirken har godt 90 sygehuspræster tilknyttet sygehuse, hospitaler og psykiatriske hospitaler landet over.

Sygehuspræsten står til rådighed med samtaler og ritualer for både pårørende og patienter uanset sygdomsforløbets karakter.

Sygehuspræsten står også til rådighed for sundhedspersonalet, som kan have brug for at tale om svære oplevelser i forbindelse med eksempelvis dødsfald eller alvorlig sygdom blandt patienter eller personale.

Hospitalsimamer har samme opgave som sygehuspræster. De står til rådighed ved religiøse, eksistentielle eller åndelige behov. Ligesom sygehuspræsten hjælper imamen ved spørgsmål om begravelse eller religiøse ritualer og kan komme ud på afdelingen for at bede for patienten.

Læs mere om sygehuspræster her

Foto: Hospitalspræst i samtale med personale.

Ti facts om ottende afsnit af Herrens Veje

6. Hvad har en gadepræst på?

En gadepræst bærer som alle andre præster kun præstekjole i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger i kirken. For at man kan  identificere gadepræsten i gadebilledet, har han eller hun derfor en anden genkendelig beklædning på. 

August går med en jakke, hvorpå der står skrevet 'Gadepræst', og det er en ret almindelig løsning. Nogle går med et navneskilt, mens andre bærer 'præsteskjorte' med en hvid krave, som mest er kendt fra katolske og anglikanske præster. 

Men som hovedregel går folkekirkens præster i deres eget almindelige tøj, når ikke de leder en gudstjeneste eller kirkelig handling. Præstekjolen var faktisk også oprindeligt 'almindeligt tøj', nemlig en helt almindelig borgerdragt fra 1600-tallet. Og det er der en pointe med. Efter reformationen blev der lagt vægt på, at præsten ikke er hævet over andre kristne, men er en i fællesskabet af døbte, som blot har særlige opgaver i menigheden og er uddannet til at varetage dem.

Læs mere om præstekjolen her (se side 4 i billedgalleriet)

Ti facts om ottende afsnit af Herrens Veje

7. Hvad symboliserer kniven, som Johannes står med?

Da August kommer hjem til præstegården for at fejre Elisabeths fødselsdag, taler han med Johannes, som står med en stor kokkekniv i hånden. August er meget nervøs for at Johannes er vred på ham, efter han valgte at blive gadepræst og lade Brovang Kirke lukke.

Kniven kan give associationer til historien om Abraham og Isak, der er beskrevet i 1. Mos, 22. Her befaler Gud Abraham at tage Isak med til Morija-Bjerget for at ofre ham. Abraham adlyder Gud og begiver sig af sted med sønnen. Han bygger et bål, binder Isak og skal lige til at sætte kniven i ham, da en engel stopper ham og siger, at han skal ofre en vædder i stedet. Scenen med kniven kan også ses på store maleri i konfirmandstuen, som Johannes og Christian står foran sidst i afsnittet.

Foto: Tine Harden, DR

Ti facts om ottende afsnit af Herrens Veje

8. Hvad viser billedet i præstegårdens konfirmandstue?

På udsnittet af billedet her kan vi se Abraham, der står med en kniv i hånden. Han skal til at ofre sønnen Isak, men bliver stoppet af en engel.

- Maleriet i konfirmandstuen er skabt, fordi vi gerne ville have noget visuelt, en dekoration. Så talte jeg med Adam (Price, red.), og vi blev enige om at prøve at indarbejde tematikkerne fra serien. Der er Kain og Abel, Abraham og Isak, Judaskysset osv. Vi har også en lillebitte rødkælk oppe i træet. Det meste af tiden er billedet bare en flade i baggrunden, men kan faktisk zoome ind på det og være med til at underbygge en følelse, siger scenograf på 'Herrens Veje', Knirke Madelung.

Læs mere om scenografien: På besøg i Lindegård præstegård

Foto: Agnete Schlichtkrull, DR. Udsnit fra billedet i konfirmandstuen

Ti facts om ottende afsnit af Herrens Veje

9. Er kirketjeneren præstens personlige assistent?

I 'Herrens Veje' ser vi Johannes' tro væbner, Svend, der både får ham hjem fra værtshus, på arbejde og hjælper med at gøre rent på præstegården.

En kirketjener er ikke præstens personlige assistent.

Kirketjeneren er i mange sammenhænge kirkens ansigt udadtil og den, der møder folk, når de kommer til kirken. Arbejdet er kendetegnet ved et tæt samarbejde med de øvrige ansatte ved kirken, ligesom kontakten til de besøgende og brugerne af kirken udgør en stor del af arbejdet.

En kirketjener har typisk to overordnede arbejdsområder: Vedligeholdelse af kirkens bygninger og medvirken ved gudstjenester. Vedligeholdelse indbefatter rengøring og småreparationer.

Medvirken ved gudstjenester kan bestå i at ringe med kirkeklokkerne, uddele salmebøger, forberede nadveren og tage sig af teknikken, eksempelvis ved at sørge for at mikrofoner og højttalere virker.

Læs mere om kirketjeneren her

Ti facts om ottende afsnit af Herrens Veje

10. Hvad betyder titelsangen?

Teksten til titelsangen til 'Herrens Veje' stammer fra et digt af William Cowper skrevet i 1773, der hedder 'Light Shining out of Darkness', men som er mere kendt som 'God Moves in a Mysterious Way'.
Første vers i digtet lyder: 'God moves in a mysterious way / His wonders to perform / He plants His footstep in the sea / And rides upon the storm'.

Teksten henviser også til udtrykket 'Herrens Veje er uransagelige', der er en sammenskrivning af Rom. 11,33: 'O dyb af Guds rigdom og visdom og kundskab! Hvor uransagelige er hans domme, og hvor usporlige hans veje!'

'Herrens Veje' hedder 'Ride upon the storm' på engelsk, der henviser til samme tekst.

Foto: Tine Harden, DR

Herrens Veje

  • Et familiedrama om det moderne menneskes tro og tvivl.
  • TV-serien handler om en præstefamilie, om fædre og sønner, om forventninger, kærlighed og konflikter i en familie, hvor de hver især udfordres i deres personlige tro.
  • Sæson 1 består af 10 afsnit og har premiere på DR1 søndag den 24. september 2017.
  • Der er også planlagt en sæson 2 til efteråret 2018.

LÆS ALLE artikler og interviews om 'Herrens Veje' her.


LÆS OGSÅ:

Hærprovst: Danske feltpræster har aldrig slået nogen ihjel

Biskop: Folkekirken bør ikke drives som en virksomhed
Ti facts om første afsnit af 'Herrens Veje'

Ti facts om andet afsnit af 'Herrens Veje'

Ti facts om syvende afsnit af 'Herrens Veje'