Nyheder
Nyheder

Adgang for flere i kirkerne

Flere kan nu deltage ved konfirmationer, begravelser, bryllupper og gudstjenester. Den endelige aftale om genåbning fra 21. april omfatter også en lempelse af arealkravet for folkekirken og andre trossamfund.

Der er godt nyt til konfirmander, som skal sende invitationer ud til den store dag. Fra onsdag lempes retningslinjerne for afstands- og arealkrav i kirken.

Af Ellen Aagaard Petersen

Forårets konfirmander og brudepar får nu lov at invitere flere gæster med i kirken, ligesom flere kan være med til begravelser og gudstjenester. Kravet om højst en person pr 7,5 kvadratmeter, som har været gældende siden januar, ændres nu til 2 kvadratmeter, når man sidder og 4 kvadratmeter, når man står op.

Det ligger i den endelige aftale om en fremrykket genåbningsplan for folkekirkens og andre trossamfund. Aftalen blev indgået på et såkaldt sektorpartnerskabsmøde mandag. Her fastlægger ministerier, sundhedsmyndigheder og repræsentanter for folkekirken og andre trossamfund de konkrete retningslinjer for området.

Folkekirkens corona-taskforce appellerede i sidste uge i et åbent brev til kirkeministeren om en genåbningsplan for folkekirken, blandt andet med ønsket om at arealkravet lempes for kirken i takt med resten af samfundet. 

LÆS OGSÅ: Folkekirken beder om en genåbningsplan

Afstandskravet er fortsat 2 meter, hvis man synger, men gennemføres en gudstjeneste eller kirkelig handling uden fællessang, skal der kun være en meter mellem hver person. Det betyder, at retningslinjerne nu svarer til dem, der var gældende for kirkerne i efteråret 2020.

Konfirmanderne kommer ind i varmen

Konfirmanderne kan ikke bare glæde sig over at få hele familien med i kirken på den store dag. De må også mødes indendørs til konfirmandundervisning fra på onsdag, hvor også andre børne- og ungdomsaktiviteter med deltagere op til 25 personer kan genstartes i kirkerne ligesom i foreningslivet. Kun korene må vente, da lempelsen ikke gælder aktiviteter, hvor sang er det bærende. Her er forsamlingsloftet fortsat 10. 

Voksne må også kun mødes 10 ad gangen indendørs til aktiviteter i kirken som litteraturkredse, samtalegrupper, foredragsaftener og lignende. Men har de mod på at mødes udendørs, gælder her det almindelige forsamlingsloft på op til 50. 

Fællessang og almindelig varighed

Allerede i sidste uge stod det klart, at fællessangen er tilbage i kirkerne, ligesom anbefalingen om højest 30 minutters varighed faldt væk. Det fremgik nemlig af den aftale om genåbning, de politiske partier præsenterede natten til fredag.

LÆS OGSÅ: Retningslinjer for folkekirken lempes