Nyheder
Nyheder

Debat om gudstjenesten skudt i gang

Biskoppernes tre fagudvalg præsenterede deres arbejde på Himmelske Dage. Der er lagt op til besindelse på gudstjenstens lutherske indhold, mener forsker. 

Fagudvalgenes rapporter er sammenfattet i de såkaldte pixi-udgaver, som skal bruges lokalt som oplæg til samtaler og debatter. Foto: Henrik Vinter Krogh.

Ellen Aagaard Petersen

To et halvt års udvalgsarbejde om folkekirkens gudstjeneste blev afsluttet i Kristi himmelfartsferien under Himmelske Dage på Heden. Her blev resultatet præsenteret; de tre rapporter på mellem 60 og 115 sider og fire såkaldte pixi-udgaver, der skal bruges som oplæg til samtaler og debatter, som frem til efteråret 2020 kommer til at give biskopperne grundlaget for at vurdere, om en egentligt liturgireform skal igangsættes. 

LÆS MERE: Gudstjenesten sendes til eftersyn

Rapporterne findes ind til videre digitalt og kan læses her på folkekirken.dk, mens de korte pixi-udgaver blev delt ud ved præsentationen og snart bliver sendt til alle sogne.

Det er da også dem, der vil blive læst mest og brugt i de kommende måneders debat, forudser lektor i praktisk teologi, Kirstine Helboe Johansen, som har forsket i folkekirkens ritualer gennem mange år. 

- De korte udgaver om dåb, nadver og gudstjeneste henvender sig til det engagerede lægfolk. De lægger op til en samtale om det teologiske indhold, og her er der fokuseret på den lutherske tradition. Det må bygge på et ønske om, at vi besinder os på at være evangelisk-luthersk kirke og forstår grundlaget, før vi begynder at tale om praksis og de udfordringer, gudstjenesten møder i dag, siger hun.

LÆS MERE: Biskopper vil svare på kritik af fagudvalg

Pixi-udgaven fra fagudvalget om autorisation, som udkom sidste år, sætter fokus på de udfordringer, der skal tages stilling til, og konkrete forslag til, hvordan samtalen kan sættes i gang. De tre nyeste samtaleoplæg har mere karakter af et studiekredsmateriale med spørgsmål, der lægger op til personlig refleksion, mener Kirstine Helboe Johansen, som forventer, at der vil være stor interesse i at deltage i debatten om gudstjeneste, dåb og nadver:

- Der venter et stort arbejde, når oplægget skal omsættes til en lokal samtale om, hvordan vi bedst holder gudstjeneste her hos os. Præstens teologiske kompetence kommer i spil, når der skal føjes nuancer til den ramme om samtalen, der er sat op her. Der bliver brug for en oversættelse til den praksis, menigheden kender og skal diskutere lokalt.

LITURGIARBEJDET

  • Efteråret 2016 nedsatte biskopperne tre fagudvalg om autorisation, gudstjeneste, dåb og nadver.
  • Efteråret 2018 kom rapporten om 'Autorisation og frihed' med samtaleoplægget 'Hvem bestemmer'.
  • Maj 2019 offentliggør de to fagudvalg om 'Gudstjenesten' og 'Dåb og nadver' resultatet af deres arbejde.
  • 2019 - 2020 Samtaler og debat om gudstjenesten.
  • Efteråret 2020 træffer de på baggrund af en bred debat beslutning om det videre forløb.

 

Følg liturgiarbejdet og find samtaleoplæg og rapporter på siden her.