Nyheder
Nyheder

Nye retningslinjer for julegudstjenester

(Opdateret 23.12.) Julegudstjenesterne bør ikke gennemføres, men korte andagter og begrænset adgang til kirkerummet er fortsat mulig.

Opdateret 23. december

Kirkeministeriet skærper retningslinjerne yderligere efter anbefaling fra sundhedsmyndighederne. Gudstjenester bør højst vare 30 minutter og foregå uden sang. På den baggrund anbefaler biskopper, Præsteforeningen, Provsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd ikke at holde gudstjenester frem til og med 3. januar 2021.

LÆS FÆLLES PRESSEMEDDELELSE

Kirkeministeriet udsendte sent mandag d. 21. december nye retningslinjer for gudstjenesterne i den kommende tid med opfordringer til at være særligt opmærksom på rengøring, udluftning og afstand, også når kirkegængerne er på vej til eller fra kirken. 

Gudstjenesterne bør ikke være længere end 45 til 50 minutter, og kirkerne bliver opfordret til at overveje igen, om der skal synges, eller om koret i stedet skal synge, mens kirkegængerne lytter eller nynner med lukket mund. Man kan også vælge at synge færre salmer end normalt. 

LÆS OGSÅ: Hvilke coronaregler gælder i kirken.

Lokal vurdering

Afstands- og og arealkrav gælder fortsat, men kirkerne må lokalt vurdere, om deltagerantallet skal begrænses yderligere. Forventer man mange deltagere, bør man overveje at holde gudstjenesten udendørs eller som drive-in gudstjeneste, lige som kirkerne bliver opfordret til at live-streame fra gudstjenesterne.

LÆS OGSÅ: Spørgsmål og svar om julegudstjenester.

Opdateringen sker på baggrund af anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og dialog med sektorpartnerskabet på Kirkeministeriets område. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at risikoen for smittespredning ved overholdelse af de skærpede retningslinjer mindskes betydeligt, og at er sundhedsmæssigt forsvarligt at gennemføre julegudstjenester, når man følger retningslinjerne. Retningslinjerne gælder også i tiden efter julen.

LÆS: De opdaterede retningslinjer på Kirkeministeriets hjemmeside