Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Spørgsmål og svar om julegudstjenester

Julen bliver ikke, som den plejer at være, heller ikke i kirken. Her får du svar på de spørgsmål, mange stiller til julens gudstjenester.

" "

Kirkeministeriet har den 23. december skærpet retningslinjerne yderligere efter anbefaling fra sundhedsmyndighederne. Gudstjenester bør højst vare 30 minutter og foregå uden sang. På den baggrund fraråder biskopper, Præsteforeningen, Provsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd at holde gudstjenester i julen.

Kirkeministeriet har den 21. december sendt skærpede retningslinjer ud til kirkerne inden jul, og i den forbindelse vurderer Sundhedsstyrelsen, at det med overholdelse af retningslinjerne vil være sundhedsmæssigt forsvarligt at gennemføre julegudstjenester og andre forsamlinger i folkekirken. Artiklen opdateres, hvis der sker ændringer.

Hvorfor er kirkerne ikke lukket?

Julen har en helt særlig betydning for mange, og Sundhedsmyndighederne og regeringen vurderer, at kirkerne fortsat kan være forsvarligt åbne for gudstjeneste. På regeringens pressemøde den 16. december svarede direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, på spørgsmålet, at folkekirken har vist sig ansvarlig og kreativ i forhold til at holde gudstjenester på måder, som overholder restriktionerne og ikke spreder smitten. Den 21. og den 23. december skærpede myndighederne retningslinjerne, men de har ikke lukket kirkerne for adgang eller helt korte andagter uden sang.

Kunne folkekirken ikke vælge at aflyse alligevel?

Biskopperne, Landsforeningen af Menighedsråd, Præsteforeningen og Provsteforeningen har frem til den 23. december sammen valgt at følge regeringens og sundhedsmyndighedernes vurdering og gennemføre julegudstjenesterne. Begrundelsen er, at mange har brug for kirken, for at følge traditionen og høre julebudskabet om håb og trøst. En undersøgelse af folkekirken under forårets nedlukning viser, at et flertal i befolkningen forventer, at kirken er synligt til stede under nationale kriser. Så kan det lade sig gøre på forsvarlig vis, vil man ikke aflyse. Efter yderligere skærpelser d 21. og den 23. december fraråder de dog at gennemføre gudstjenesterne.

Kan den lokale kirke beslutte at aflyse?

Kirkerne har normalt pligt til at gennemføre gudstjenester på helligdage. I takt med at smitten har spredt sig gennem december har flere kirker ændret planer og aflyst nogle af mange gudstjenester, der var planlagt juleaften. Andre har planlagt at gøre det på alternative måder for at skabe ekstra sikkerhed. For eksempel med udendørs julegudstjeneste eller drive-in-gudstjeneste. Den 23. december bliver retningslinjerne skærpet og kirkerne kan aflyse julens gudstjenester.

Kirkerne plejer at være helt fyldte juleaften. Var det også planen i år?

Nej, der må kun være en person pr. to kvadratmeter i kirken, når man sidder ned. Der gælder særlige restriktioner for folkekirken og andre trossamfund end i resten af samfundet. Når kirkegængerne sidder med ansigtet vendt i samme retning, skal man sidde med mindst en meters afstand - mindst to meter, hvis man synger. Personer fra samme husstand må dog gerne sidde sammen. Hvis man ved den lokale kirke vurderer, at afstanden skal være større, kan de begrænse deltagerantallet endnu mere.

Hvordan styrer kirkerne, at der ikke kommer flere ind, end der må være?

Mange kirker har tilmelding eller et bookingsystem, så man skal reservere plads på forhånd. I andre kirker står medarbejdere ved indgangen og sørger for, at der ikke kommer for mange ind, at alle spritter hænder af og går ind med afstand til hinanden.

Kan jeg være sikker på, at der bliver holdt afstand inde i kirken?

Folkekirken har arbejdet efter de særlige restriktioner siden genåbningen i maj og gennemført alle gudstjenester og kirkelige handlinger efter dem. Så alle kirker er opmålt med markeringer af, hvor man kan sidde, og medarbejderne har erfaring med at håndtere restriktionerne også med mange mennesker, eksempelvis ved konfirmationer.

Bliver der sunget salmer ved julegudstjenesterne?

Sundhedsmyndighederne anbefaler d. 23. december, at der ikke synges. 

Skal jeg have mundbind på i kirken?

Ja, når du ikke sidder ned. 

Læs flere informationer om, hvornår man er undtaget fra kravet om mundbind, i artiklen her: Krav om mundbind gælder også i folkekirken

Hvorfor har nogle kirker planlagt julegudstjenesten i en sportshal?

Man har nogle steder vurderet, at det er mere sikkert at gennemføre gudstjenesten i et større lokale som en hal, hvor der for eksempel kan være flere indgange og bedre mulighed for rengøring og udluftning.

Kunne man ikke holde julegudstjeneste online i stedet?

For nogle kan det digitale ikke erstatte det at være i kirke juleaften. Men mange kirker streamer julegudstjenesten som alternativ til dem, der er mest trygge ved at blive hjemme DR og TV2 sender desuden flere TV-gudstjenester end normalt i julen.

Man kan også holde en mini-gudstjeneste derhjemme. Find guide til julegudstjeneste derhjemme her.

 

Læs mere om de gældende retningslinjer, som du skal være opmærksom på, hvis du deltager i gudstjenester og andre aktiviteter i kirken: Hvilke coronaregler gælder i kirken?