Nyheder
Nyheder

Nyt om den grønne omstilling på bispemødet

Til bispemødet i sidste uge blev der fremlagt nyt om indsatsen på det grønne område og udtrykt beklagelse over dimensioneringen på de teologiske uddannelser. 

Fra den 26.-29. oktober 2021 blev årets tredje bispemøde afholdt i Odense. Der blev blandt mange andre ting diskuteret grøn omstilling og adgang til og dimensionering af teologiuddannelserne. Foto: Miklos Szabo 

Andreas Lindbjerg Nielsen

Der var mange ting på dagsordenen, da biskopperne i sidste uge mødtes til årets tredje bispemøde i Odense. Blandt andet hvordan arbejdet med den grønne omstilling i folkekirken skal foregå. Biskop i Roskilde Stift Peter Fischer-Møller, som sidder i arbejdsgruppen for den grønne omstilling, oplyste til mødet, at der arbejdes i tre spor:

LÆS MERE: Grøn Kirke

For det første er der opslået en projektlederstilling og en projektmedarbejderstilling, så der kan sikres fremdrift i arbejdet allerede fra 1. januar 2022.

For det andet skal der sikres en kortlægning af folkekirkens nuværende indsats på området, så det kan dokumenteres, hvilke fremskridt folkekirken leverer på den grønne omstilling.

For det tredje arbejdes der på at få etableret et dialogforum for at sikre faglig inspiration og udveksling af gode idéer på tværs i folkekirken, lyder det i referatet fra mødet.

Bekymring over dimensionering

Derudover blev det konstateret, at der fortsat kommer ansøgere til den nye adgangsvej til at blive præst (den såkaldte paragraf 1a-ordning), hvilket ifølge biskopperne er glædeligt. Men eftersom den almindelige adgang til præsteansættelse fortsat er en uddannelse som cand.theol. fra ét af universiteterne, finder biskopperne den udmeldte yderligere reduktion i dimensionering på de teologiske uddannelser "meget beklagelig".

Du kan finde både det nyeste og tidligere bispemødereferater her.