Fortsæt til hovedindholdet
Advent

Hvad venter vi på?

Advent kommer af det latinske 'Adventus Domini', som betyder 'Herrens komme'. Det er altså Jesus, Guds søn, som skal komme. Men Jesus kom jo julenat for længe siden, så hvad venter vi egentlig på?

Første, anden, tredje gang

Vi taler i kirken om Herrens komme på tre måder. Første gang er julenat, da Gud kom til verden gennem sin søn. Anden gang er her og nu. Tredje gang er, når Jesus kommer igen ved verdens ende.

1: Julenat

Profetierne i Det Gamle Testamente taler om, at Gud vil komme for at frelse sit folk, og han udtrykker forventning om, at han vil sende Messias (hebraisk: den salvede), en ny konge, som kan befri folket fra dets undertrykkere.

I kirken forstår vi Jesus som Messias, ham, Gud sendte for at opfylde sine løfter. Derfor kalder vi også Jesus for Kristus, som betyder den salvede på græsk.

2: Her og nu

I Det Nye Testamente fortæller Jesus, at Gud kommer til mennesket gennem medmennesket. Særligt når vi møder de mindste, de svageste og de udstødte, er det Gud selv, vi møder.

Når vi selv er en af de små og svage og har brug for Gud, kommer han til os gennem andre mennesker.

3: Ved verdens ende

I trosbekendelsen bekender vi troen på, at Jesus sidder ved Guds højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.

Forventningen om, at Jesus skal komme igen, møder vi også i Det Nye Testamente.

I adventstiden læser vi bl.a. forudsigelser af dommens dag og lignelsen om De ti Brudepiger, som skulle holde sig vågne og være beredte på at møde brudgommen.