Påskens dage
Skærtorsdag

Skærtorsdag

Skærtorsdag var dagen før Jesus blev korsfæstet. Om aftenen tog han afsked med sine disciple ved den sidste nadver, som er skildret på utallige nadverbilleder. 

Hvad skete der ifølge Bibelen skærtorsdag? Og hvor har dagen fået sit navn fra? Se videoen og bliv opdateret på påsken.

Fodvaskning

Johannesevangeliet fortæller, at det også var på skærtorsdag, at Jesus vaskede disciplenes fødder. Her har dagen sit navn skærtorsdag, som betyder rene torsdag.

I lige kalenderår læser vi evangelieteksten om fodvaskningen. I ulige kalenderår læser vi om Jesus' sidste måltid med disciplene og dermed også indstiftelsen af nadveren i kirken.

Fest for nadveren

Skærtorsdag er først fremmest festen for nadveren. Kirkens farve for skærtorsdag er, som dagens navn antyder, hvid. Mens dagen ikke er helligdag i for eksempel Sverige og Tyskland, har den altid været helligdag i Danmark.

Der er traditionelt stor kirkegang denne dag, hvor mange kirker holder aftengudstjeneste med nadverfejring og påskemåltid.

Skærtorsdag er nadverens og måltidsfællesskabets festdag. Mange kirker inviterer til fællesspisning efter gudstjenesten. 

Nogle kirker holder måltidsgudstjeneste omkring et bord skærtorsdag.

De traditionelle alterbrød, oblaterne, kan udskiftes med et rigtigt brød, som brydes under nadveren.

Nadveren er et mindemåltid for Jesus' sidste måltid med sine disciple, hvor han velsignede vinen og sendte bægeret rundt som altid ved det jødiske påskemåltid.

Efter gudstjenesten er der tit kaffe og tid til en hyggelig snak.