Fortsæt til hovedindholdet

Skærtorsdag

Skærtorsdag er dagen, hvor Jesus tager afsked med sine disciple ved et sidste måltid. Men hvad handler dagen om? Og hvad betyder 'skær' egentlig?

Skærtorsdag er dagen før langfredag, hvor Jesus bliver korsfæstet og dør. Aftenen før samler han sine disciple til påskemåltidet. Efter måltidet forråder Judas Jesus til de romerske soldater for 30 sølvpenge.

Fest for nadveren

Skærtorsdag fejrer vi nadveren, hvor Jesus deler brødet og vinen med sine disciple. Med måltidet viser han, at han giver sig selv - ligesom han dagen efter giver sit liv for menneskenes skyld. Lige siden er måltidet blevet gentaget ved nadveren i gudstjenesten. Mens skærtorsdag ikke er helligdag i for eksempel Sverige og Tyskland, har dagen altid været helligdag i Danmark, hvor der også er tradition for at spise sammen med familie og venner.

Fra jødisk påskemåltid til kristent

Påskefesten er den ældste kristne fest. I Bibelen kan vi læse, at Jesus og disciplene, som jo var jøder, spiser det jødiske påskemåltid, der markerer jødernes sidste måltid, inden de blev befriet fra slaveriet i Egypten. Den kristne påske bygger altså også videre på den jødiske.

Rene torsdag

Johannesevangeliet fortæller, at det også er ved det sidste måltid, at Jesus vasker disciplenes fødder, som en tjener normalt ville gøre det. Det gør han for at vise dem, at den største er den, der tjener de andre. Her fra har dagen sit navn skærtorsdag, som betyder rene torsdag.

Derfor fejrer vi fælleskab og tilgivelse skærtorsdag

Judas, der vil forråde Jesus, og Peter, der senere fornægter Jesus, er begge med ved det sidste måltid. Det er de, selv om Jesus ved, hvad der vil ske. Jesus tilgiver dem på forhånd og inviterer dem med i fællesskabet trods deres svaghed og ondskab. Nadveren, som vi kender den i dag, er en gentagelse af det fællesskab, hvor der ikke stilles krav, og hvor alle kan få tilgivelse.

Læs mere: Påskens andre dage

Fakta

Det sker i kirken skærtorsdag

Kirkens farve for skærtorsdag er hvid, som er kirkens festfarve. Skærtorsdag er nemlig nadverens festdag.

Skærtorsdag holder mange kirker aftengudstjeneste med nadverfejring og efterfølgende fællesspisning i kirken eller sognegården.


I lige kalenderår læser vi evangelieteksten om fodvaskningen. I ulige kalenderår læser vi om Jesus' sidste måltid med disciplene og dermed også indstiftelsen af nadveren i kirken.

 

Se hvad der sker i din lokale kirke skærtorsdag i kirkekalenderen.

Dyk ned i en af prædiketeksterne til skærtorsdag:

Hvad skete der ifølge Bibelen skærtorsdag?
Se videoen, og bliv opdateret på påsken.

Vidste du...

...at myten om det uheldige ved at sidde 13 til bords har sin rod i beretningen om den sidste nadver? Her sad de 13 til bords, da Judas forrådte Jesus. 13 kaldes forfor også for Judas' tal.

Lyt ( 0:00 min )

Lyt til 'O du Guds Lam! med korsets skam', som er en klassisk nadversalme, som oftes synges skærtorsdag.

Læs mere om salmen her.

Har du lyst til at læse fortællingerne om Jesus' sidste måltid i Det Nye Testamente, kan du finde dem på Bibelselskabets hjemmeside:

Matthæusevangeliet kap. 26

Markusevangeliet kap. 14

Lukasevangeliet kap. 22

Johannesevangeliet kap. 13